Technologie stavění se časem mění, to lze vypozorovat v řadě aspektů. Současné trendy preferují systémovost, rychlost a úsporu. S tím souvisí i rostoucí zájem developerů a projektantů využívat ve větším měřítku suchou výstavbu. Ve srovnání s tradičními vyzdívkami má suchá výstavba kromě akustických parametrů výborné benefity v úspoře místa. Koneckonců to je také hlavní motto akustické problematiky Knauf – větší ticho za cenu menší tloušťky. Tato filozofie se promítla do realizace stavby Rezidence Svratka v Brně. Kdysi nevzhledná lokalita tři kilometry od centra Brna se radikálně mění. Vyrůstá tu zcela nová obytná zóna, kterou protéká řeka Svratka a zároveň tudy prochází oblíbená cyklostezka. Nyní v první etapě jsou přichystány nové byty v developerském projektu, který se od podobných liší mírou použití suché výstavby. 

ISS_3205

Akustiku prověřily praktické zkoušky
Konstrukční jádro bytového komplexu tvoří betonový korpus doplněný vyzdívkami. Jestliže mezibytové příčky jsou z akustických cihel, pak všechny bytové příčky jsou již provedeny na bázi sádrokartonových konstrukcí. Zajímavá na tom je skutečnost, že v sádrokartonových příčkách W111 jsou profily CW 75 mm a pouze jeden záklop modrou deskou Knauf Diamant (výsledná tloušťka příčky včetně 60mm izolace je pouhých 100 mm). Ačkoliv, jak známo, je Diamant pevnou, tvrdou a hlavně akustickou deskou, otázkou bylo, zda v konstrukci bytových příček vyhoví požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost. A opravdu ve skutečnosti obstála. To potvrzuje i měření vzduchové neprůzvučnosti stěn (hladina akustického tlaku a doba dozvuku), které bylo provedeno 23. a 30. listopadu loňského roku. Ve vybrané místnosti bylo vytvořeno difúzní akustické pole zdrojem bílého šumu. Měření hladin akustického tlaku v přijímací a vysílací místnosti bylo snímáno mechanicky se plynule pohybujícím mikrofonem. Použity byly 1/3 oktávová frekvenční pásma od 100 Hz do 3150 Hz. V rámci jednoho bytu se posuzovala stěna mezi obývacím pokojem a ložnicí, přičemž bylo zjištěno, že vážená stavební neprůzvučnost stěny je R’w = 42 dB, což znamenalo, že splňuje požadavek investora projektu na R’w ≥ 42 dB. Současně se posuzovala stěna mezi obývacím pokojem a koupelnou. V tomto případě byla naměřena vážená stavební neprůzvučnost stěny R’w = 49 dB, což rovněž splnilo požadavek R’w ≥ 42 dB, tentokráte s rezervou. Samozřejmě, kdyby požadavky investora na stavební akustiku byly vyšší, nebyl by problém vložit do konstrukce ještě jednu desku Diamant nebo třeba RED Piano. Ano, akustické parametry sádrokartonové příčky se v případě potřeby mohou měnit počtem desek, typem desek, profily a případně i celkovou tloušťkou. Je zřejmé, že variabilita je na rozdíl od jiných materiálů nesrovnatelně větší. 

IMG_3049 ISS_3208

Diamant, RED Piano i GREEN
Při prohlídce stavby v různých etapách dokončení jsme měli možnost si konstrukce pečlivě prohlédnout. Ze sádrokartonu jsou zhotoveny tedy již zmíněné bytové příčky, dále podhledy v koupelnách a na chodbách, podhledy na toaletách a pak samozřejmě příčky na toaletách, které jsou z pochopitelných důvodů postaveny z impregnovaných desek Knauf GREEN respektive RED GREEN. Také v domě najdeme instalační šachty, jež podléhají přísnějším předpisům z pohledu požární ochrany. Proto se u nich vyskytují tradiční protipožární červené desky Knauf RED Piano a to ve dvojitém záklopu 2 x 12,5 mm. Je patrné, že spotřeba sádrokartonových desek všeho druhu byla na tomto projektu poměrně veliká. Například Diamantových desek se použilo přes 14 tisíc m2. Bílých desek 6000 m2. Povrch sádrokartonových příček byl proveden v kvalitě Q2 se zatmelenými spárami tmelem Uniflott. Jenže si musíme vedle toho uvědomit, že oproti původnímu návrhu, který počítal se zděnými akustickými příčkami 150 mm silnými, se využitím suché výstavby ušetřilo značné místo. Připomeňme, že tloušťka sádrokartonové příčky je pouze 100 mm. To byl pádný argument pro všechny zúčastněné strany. Ještě k povrchové úpravě. Protože jsou v jedné místnosti dvě zděné stěny omítnuté štukem a dvě sádrokartonové, byl povrch sádrokartonu sjednocen s omítanými stěnami malbou s příměsí křemičitého písku.    

ISS_4090 ISS_3226

V plánu jsou další etapy
Rezidence Svratka má v současně době k dispozici 145 bytů, přičemž v každém domě je 6 pater. V posledním patře jsou atraktivní velkoplošné byty. Investorem byla společnost IMOS Development a generálním dodavatelem Moravostav, družstvo. Jedná se o první etapu bytové výstavby v okolí Svratky a v plánu je pak i druhá, třetí a čtvrtá. Rezidence Svratka je ukázkovým příkladem současného trendu, kdy suchá výstavba do značné míry a s výhodami nahrazuje dříve používané materiály.
Investorem stavby byla společnost IMOS Development, architektonické řešení navrhl Ateliér Zlámal. generálním dodavatelem byl IMOS, a.s., realizaci suché výstavby provedl Moravostav, družstvo.
Rostislav Spíchal, Ivan Sklenář

ISS_4074 ISS_4093 ISS_4095