Při stavbě nebo při rekonstrukci koupelny, sauny, či wellness centra je extrémně důležitá izolace, která zabrání pronikání vlhkosti do konstrukce. Pro tyto situace má Knauf připraveny tři základní druhy tzv. „hydroizolace“. Které to jsou? 

První z nich je „Tekutý hydroizolační nátěr“, který je vhodný především do běžných interiérových koupelen (k dostání v 5 a 15 kg balení). Druhý v pořadí je Hydroizolace 2K, kterou je možné uplatnit již v náročnějších podmínkách včetně exteriéru (balení 7 nebo 14 kg). To znamená například na terasách, na balkonech, ve sklepních prostorách, nebo také u vnitřní izolace bazénů (do hloubky 5 metrů) apod. Třetím a nejvýkonnějším hráčem na hřišti je systém Hydroflex, který zahrnuje několik produktů: těsnicí elastický pás, těsnicí manžety, vnější a vnitřní rohy a ještě dilatační a oddělovací tkaninu, která se ale používá v kombinaci s rychleschnoucím lepidlem Flexkleber Schnell.   

Krok za krokem
Postup při realizaci hydroizolace je z principu jednouchý, ale o to důležitější je větší míra pečlivosti a přesnosti zpracování, protože chyby se v tomto případě neodpouštějí. Je mnoho lidí, kteří museli novou koupelnu u dodavatele stavby reklamovat, protože vlhkost prosakovala do základní konstrukce. Obzvlášť je to důležité u sprchových koutů bez vaničky s odtokovým žlábkem. Každopádně u klasické koupelny, v případě, že nemáme naspěch, potřebujeme nejdřív ze všeho správně připravený podklad: Podlaha musí být dobře „vystěrkovaná a vyrovnaná“ nivelační stěrkou. Stěny můžeme mít omítnuty omítkou, a to i sádrovou, u které jen nebudeme její povrch vyhlazovat ani filcovat, ale pouze jej „strhneme“ trapézovým hladítkem. Před dalším krokem necháme povrch podlahy i omítky vždy vyschnout a vyzrát. Nyní je čas aplikovat penetrační nátěr, nejlépe Tiefengrund anebo Knauf Hloubkovou penetraci. A nyní pozor, na co nezapomenout!  Do spojů stěny a podlahy vložíme těsnicí pás z programu Hydroflex do čerstvě nanesené Tekuté hydroizolace a přetřeme jej následně stejnou hydroizolací – dokonale se spojí s podkladem. Následně celý prostor, což znamená minimálně 20 až 30 cm nad odstřikující vodu (u sprchového koutu po výšku obkladů nebo až nahoru), dvakrát přetřeme hydroizolačním nátěrem. U umyvadla dodržujeme rozsah nátěru 20–30 cm nad ním a pod ním. Díky sytě modré barvě nátěru máme dobrou kontrolu nad celou plochou a vidíme okamžitě která místa jsou i nejsou natřena. Posledním krokem je lepení obkladů flexibilním lepidlem. 

ISS_3693 ISS_3731 ISS_3735

Jsou situace, kdy hrozí daleko větší vlhkostní zatížení, než u zmíněné klasické koupelny. Může to být sauna, školní koupelna, venkovní terasa apod. V tom případě je postup stejný s tím rozdílem, že místo Knauf Tekuté hydroizolace použijeme Hydroizolační nátěr 2K. 

Hydroflex = maximální jistota  
Je to jako se vším. Kdo chce mít tu největší možnou jistotu, sáhne po systému Hydroflex. Jistě nebude takové investice nikdy litovat. Jestliže máme tedy připravený suchý, vyzrálý a napenetrovaný podklad, použijeme lepidlo Flexkleber Schnell. Naneseme jej v tloušťce zhruba 3 mm (podle zubu hladítka) v celém prostoru, který potřebujeme izolovat. Do lepidla následně ihned vlepíme – položíme hydroizolační tkaninu. Povrch vyrovnáme a vyhladíme hladítkem. Jednotlivé pásy tkaniny spojujeme vždy s přesahem a pomůžeme si přitom 5cm zvýrazněnou páskou na tkanině, kterou spojíme a slepíme speciálním hybridním tmelem Knauf Power-Elast, který spoje dokonale utěsní. Materiály se propojí. Za tři hodiny budeme mít vše vytvrzeno a můžeme lepit obklady. Všechny rohy a všechna napojení podlaha–stěna opatříme samozřejmě tvarovanými Hydroflex těsnicími manžetami. Výhodou takového řešení je, kromě perfektních hydroizolačních vlastností, fakt, že tato skladba s tkaninou nám překryje některé kritické podklady, kde se například vyskytují trhliny nebo kde existuje nějaké pnutí. 

ISS_3753 ISS_3758 Knauf-hydroflex-Flexkleber-Fugenbunt-montaz

Kde se dělají chyby? 
Naprostá většina chyb pochází z toho, že zpracovatel nedodrží pracovní postup. V nějakém místě nátěr neprovede pořádně anebo hydroizolaci zakončí dříve než je potřeba. Často také zpracovatel pomine, že obklad lepí na nesoudržný podklad. Jsou to zcela zbytečné chyby a přitom je třeba mít na paměti, že největší finanční zátěž celé stavby nesou obklady a nikoliv cena hydroizolace. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou extrémně populární sprchové kouty bez vaničky, tedy pouze s odtokovým žlábkem, je tlak na perfektně provedenou hydroizolaci největší. V těchto případech technici Knauf jednoznačně doporučují použít systém Hydroflex včetně tkaniny, protože jen s tímto systémem budeme mít největší jistotu, že vlhkost nikde neprorazí. Cena tkaniny ve srovnání s cenou sprchového koutu je opravdu zanedbatelná.
 
 

Knauf-Hydroflex-koupelna-zena-vana1_