Knauf_Masarykovo nábřeží_renovace0

Když se vydáte pěšky od Tančícího domu směrem k Národnímu divadlu, věnujte pozornost řadě historických objektů s typickou architekturou přelomu 19. a 20. století. Musíte uznat, že Masarykovo nábřeží právem patřilo mezi nejluxusnější části Prahy. Stačí se rozhlédnout. Krásná průčelí domů na jedné straně, funkcionalistická budova Mánesu na straně druhé, za ním Slovanský ostrov s Vltavou, a celé panorama končí Pražským hradem. Je potěšující, že většina objektů na Masarykově nábřeží je již po celkové rekonstrukci a tak je procházka okouzlující. Domu č. p. 2016 si určitě povšimnete, protože v přízemí je útulná francouzsky laděná kavárna se spoustou sladkých a slaných dobrot. Dům z roku 1907 rekonstruovala společnost FRANK development.
Je chvályhodné, že cílem developera i architekta bylo zachovat původní vzhled včetně všech detailů, které dům zdobily již v době jeho vzniku. Restaurovat takto významný historický objekt je náročná práce podobající se renovaci veteránů. Na první místě je třeba ctít řemeslnou práci, prostě lidi, kteří umí dát věci do původního originálního stavu. K tomu je ale nutné umět citlivě propojit historii s moderní technologií, protože bez ní se neobejdete. Proto se musel veškerý engineering přizpůsobit těmto kritériím. Typickým příkladem takového propojení je podlahové topení, které je ukryto pod nově provedenou parketovou podlahou. Radiátory by působily v prostoru nepatřičně. Původní podlaha se musela kompletně rozebrat a znovu poskládat včetně nezbytného vyztužení. Potrubí teplovodního vytápění nakonec zakryl litý potěr Knauf FE 80 Allegro, který investor vybral pro jeho stabilní kvalitu a výbornou tepelnou vodivost.
Nové omítky, pochopitelně sádrové
Ve většině bytů můžete obdivovat štukové stropy, fabiony a římsy, které jsou pro secesní architekturu typické. Také v tomto případě se muselo přistoupit k rekonstrukci nestandardním způsobem. Staré omítky se musely strhnout, aby je nahradily nové sádrové. Konkrétně stříkaná omítka Knauf MP 75. Nesmělo se zapomenout na penetraci - u savého podkladu se použila penetrace Knauf Aufbrennsperre a u betonových ploch Knauf Betokontakt. Docílit perfektní rovinnost stěn a říms vyžadovalo precizní součinnost realizační omítkářské firmy a specialistů restaurátorů, kteří obnovili štukové stropy a všechny římsy včetně všech složitých detailů kolem oken. Zde se projevila vysoce odborná práce statika, neboť dotvarování konstrukce bylo minimální, a pokud bylo třeba elementárních lokálních oprav vlasových trhlin, posloužil se k tomuto účelu vysoce pružný, lehký a snadno brousitelný tmel RENOKITT.
Jak to bylo s požární odolností?
Přestože plán byl jasný, zachovat v maximální míře genius loci, v některých specifických situacích bylo potřeba si pomoci sádrokartonem. Tak například z důvodu požární bezpečnosti. Jako ochrana trámových stropů posloužily místy instalované protipožární podhledy s dvojitým opláštěním protipožární deskou Knauf RED Piano. Sádrokartonové konstrukce zakryly také některé instalace (vzduchotechnika, elektroinstalace apod.), případně posloužily pro řešení světelných ramp, ukotvení sprchových koutů, toalet atp.
Ačkoliv realizace omítek či suché výstavby patří ke standardním technologiím, v případě rekonstrukce historického domu jsou často tyto realizace řádově náročnější. Konkrétně zde na Masarykově nábřeží nemohlo stát silo, které by aplikaci stříkaných omítek zjednodušilo a urychlilo. Jen si představte, že jen na omítání se spotřebovalo kolem 100 tun sádrové omítky, která musela být dodána na paletách a v klasických pytlích!
Rekonstruovaný dům na Masarykově nábřeží se stal příkladnou ukázkou toho, jak je možné citlivě skloubit současnost s historií, aniž by utrpěla její výjimečnost. Exkluzivita bydlení není proto dána jen samotnou adresou, ale vším, co najdou noví nájemníci uvnitř objektu.
 

Knauf_Masarykovo nábřeží_renovace4 Knauf_Masarykovo nábřeŽÍ_renovace3 Knauf_Masarykovo nábřeží_renovace5 Knauf_Masarykovo nábřeží_renovace6