W120cz_kouřotesnost

Indiáni si pomocí kouře předávali důležité informace, zatímco vojáci kouřovou clonou maskují svou aktivitu. V ostatních případech je kouř známkou požáru a tudíž vysokého nebezpečí. Víte ale, že kouř může být příčinou požáru i v místě, kam oheň vůbec nedorazil? Mluvíme o efektu mezi odborníky nazývaném Flash Over Effect. Jak vzniká a co způsobí?
 

Kouř z počínajícího požáru se logicky hromadí pod stropem, přičemž se postupně jeho rostoucí množství tlačí níže do místnosti. Jak se jeho objem zvyšuje, hromaděním tepelné energie stoupá i jeho teplota. V okamžiku, kdy tato teplota dosáhne 650 °C, dochází k výše zmíněnému efektu, jehož důsledkem je samovznícení hořlavých látek bez přispění vlastního plamene. A průšvih je na světě. Jak mu zabránit?
 
Jednoduše – například instalací tzv. kouřové zábrany, která zamezí šíření kouře z jednoho úseku do druhého. Konstrukce kouřové zábrany je podobná konstrukci zavěšené příčky W111, ale ze slova „zavěšené“ plynou velmi podstatné konstrukční rozdíly, mimo jiné i v závislosti na výšce kouřové zábrany. Základem je profil UW 75, který je připevněn dvěma řadami hmoždinek do stropní nosné konstrukce (únosnost by měla odpovídat např. DN 6 do betonu) co nejblíže okrajů UW profilu, přičemž vždy jedna je umístěna před a druhá za místem upevnění budoucího svislého CW profilu. CW profil je následně zavěšen na bočnici UW profilu pomocí dvojice šroubů LB 4,2 x 13 mm, a to na každé přírubě. Obdobně je zábrana ukončena u spodního okraje. To znamená rovněž UW profilem. Je dobré pamatovat na to, že u kouřových zábran do výšky 1,4 metru je možné použít běžný UW profil, ale u výšek od 1,4 do 3,0 metru musíte použít UW profil z plechu tloušťky 1,0 mm. Opláštění takto připravené konstrukce se provede z každé strany jednou vrstvou desek Knauf RED Piano (tl. 12,5 mm). To odpovídá klasifikaci D600120, což znamená že zábrana vydrží teplotu 600 °C po dobu 120 minut. Desky jsou uchyceny po celém obvodu konstrukce, to znamená i do svislých CW profilů (osové vzdálenosti šroubů TN 25 jsou 250 mm). Tmelení se provádí stejným způsobem jako u požárních příček.
Pro správnou funkci a dlouhou životnost kouřové zábrany je nutné provést také její zavětrování bez ohledu na její délku. Je třeba ji zavětrovat vždy, kdy hrozí tlakové rozdíly v budově. Což v občanských stavbách nastává vždy a u obchodních center zvláště. A kdo tomu nevěří, po zavěšení první zábrany rychle pochopí. Neustálý pohyb zábrany totiž může vést k únavě materiálu zavěšení.