P1250605

SB 20 a SB 30 jsou trochu tajemné názvy pro suché betony Knauf, které se výborně hodí pro standardní betonářské práce menšího charakteru. Liší se od sebe pevností v tlaku. Ve srovnání s betonem BN 30 mají ale jednu nespornou výhodu a tou je delší čas tuhnutí. Proto umožňují zpracování v delším časovém horizontu. Knauf SB 20 je beton výplňový, takže ho používáme zejména pro betonáž do ztraceného bednění a usazování betonových obrubníků. Ale využijeme ho také pro betonáž podlah v rodinných domech, sklepích, garážích apod. Pevnost v tlaku tohoto materiálu je 20 MPa (C20/25 dle EN 206). Směs je vhodná i pro výrobu malých betonových dílců. Když ale potřebujeme materiál s vyšší pevností, je k dispozici suchý beton SB 30 o pevnosti 30 MPa (C25/30 dle EN 206). Skvěle splňuje požadavky pro betonáž podkladních a opěrných konstrukcí, límců kanalizačních vpustí, vsakovacích jímek a šachet. Na rozdíl od betonu BN 30 se u těchto dvou produktů doba zrání počítá minimálně na 28 dní. Doba zpracovatelnosti jsou dvě hodiny a poměr záměsové vody 3 litry na 30 kg směsi.