Sendvičové konstrukce získávají v poslední době ve stavebnictví mocného spojence. Tím je důraz na udržitelnost, která se přidala, k již tradiční energetické nenáročnosti.  I ve stavebnictví se pod zdánlivě neměnným povrchem začíná klást důraz na snížení uhlíkové stopy materiálů i konstrukcí. Vrstvené konstrukce, které jsou v porovnání s klasikou velmi lehké a štíhlé a zajištění jejich tuhosti je koncentrováno do recyklovatelné nebo obnovitelné rámové konstrukce (tenkostěnná za studena tvarovaná ocel nebo dřevo) v kombinaci s deskami na povrchu jsou prostě ideální řešení. No a uvnitř vzniká prostor pro spoustu izolace od Knauf Insulation. 
Je tedy nejvyšší čas si shrnout možná řešení 

dum titulni Přesnost, rychlost a stálost - to jsou jen některé výhody systému ocelové tenkostěnné rámové konstrukce (MR. MERKUR) v kombinaci se sádrokartonovými systémy KNAUF

Požár
Nosné stěny jsou na bázi dřeva i oceli a jsou nejrozšířenější a nejpoužívanější skupinou konstrukcí. Knauf dlouhodobě především v oblasti požární ochrany zkouší konstrukce tak, aby byly snadno vzájemně zaměnitelné. Standardem jsou zde požadavky na REI 30/45 a 60. 

Pro REI 30 a 45 je zde možné použít opláštění z jedné vrstvy sádrovláknitých desek Knauf Vidiwal tl. 12,5 z každé strany konstrukce. Požárně rovnocenné řešení je rovněž opláštění deskami RED PIANO Diamant nebo Diamant X, které nabízí REI 45 minut jak pro ocelovou, tak pro dřevěnou konstrukci. Vše v kombinaci se skelnou vlnou Knauf Insulation.

Pro REI 60 je potom určeno opláštění 2 x 15 mm s deskami RED Piano, TOPAS, DIAMANT nebo DIAMANT X ze strany požáru a pouze jedné vrstvy tl. 12,5 z desek RED PIANO. Pro případné symetrické zatížení požárem je opláštění 2 x 15 z obou stran.
Stropní konstrukce nabízejí pro EI 30 opláštění 2 x 12,5 RED PIANO a pro EI 60 opláštění 2 x 15 RED PIANO

KnaufDiamantX_nastavba-drevostavba-montaz KNAUF Diamant X je první sádrokartonovou deskou s Evropským technickým schválením (ETA) pro zajištění rámové tuhosti dřevěných i kovových konstrukcí

Statika
Rámové tuhostní vlastnosti desky KNAUF DIAMANT X 12,5 mm překonávají i tuhost desek sádrovláknitých a tato varianta je tedy vítaná tam, kde vyžadujete vysokou rámovou tuhost stěny, a přitom zpracovatelnost a kvalitu povrchu sádrokartonu. Pro desku DIAMANT X je navíc zpracována ETA (Evropské technické schválení) pro rámovou tuhost a je tedy použitelná v oblasti statiky i pro zahraničí. Pro její navrhování můžete použít jednoduché návrhové tabulky obsažené v dokumentu „Dřevostavby Knauf“ (https://www.knauf.cz/file/5443-drevostavby-2019.pdf)

Detail skladby obvodovā stōny se s†drokartonem Knauf Diamant X a miner†ln° vlnou Knauf Insulation Detail skladby obvodové stěny se sádrokartonem Knauf Diamant X a minerální vlnou Knauf Insulation

Akustika
Akustiku dřevostaveb shrnuje technický list W55 a akustický katalog. V technickém listu naleznete vzduchové neprůzvučnosti stěn, v akustickém katalogu zase veledůležité akustické parametry stropů, kročejový hluk nevyjímaje. Nutno podotknout, že paleta hodnot se permanentně rozšiřuje a doplňuje a díky vlastní akustické zkušebně dnes Knauf dokáže akusticky splnit vlastně každý požadavek ať již jde o domy rodinné nebo bytové.

Jedním z trendů současnosti je využít vysoké únosnosti lepených dřevěných CLT panelů pro výstavbu bytových domů, ale tyto panely vyžadují montáž zvukově izolačních předstěn. No a KNAUF hodnoty zvýšení vzduchové a v případě stropů i kročejové neprůzvučnosti samozřejmě má.  

U akustiky je však již třeba rozlišovat mezi jednotlivými deskami. Neboť akusticky izolační schopnost stoupá v řadě RED PIANO, TOPAS, DIAMANT a DIAMANT X. Poslední dvě jmenované desky jsou přitom akusticky rovnocenné.

Detail opl†Átōn° r†movā stōny dżevostavby deskami Knauf Diamant Detail opláštění rámové stěny dřevostavby deskami Knauf Diamant

Odolnost proti povětrnosti
Desky na bázi sádry nejsou obecně určeny pro namáhání povětrností nicméně klimatické testy provedené v reálných podmínkách prokázaly, že sádrokartonové desky DIAMANT či DIAMANT X jsou bez problémů schopné odolávat povětrnosti před aplikací zateplovacího systému po dobu 14 dnů. Je trochu překvapivé, že výsledky zkoušek prokázaly, že pro desky je příznivější zimní než letní období. Je samozřejmé, že sádrokartonové desky DIAMANT A DIAMANT X jsou klasifikovány jako desky plášťové dle ČSN EN 520.

Dlouhodobě navíc byla sledována teplota a vlhkost povrchu desek DIAMANT a TOPAS pod zateplovacím systémem, a i zde se ukázalo, že zateplovací systém i deska pod ním fungují z hlediska fyzikálních hodnoty (teplota a vlhkost) dlouhodobě spolehlivě a daleko pod hranicí jakéhokoli rizika.

Pż°klad opl†Átōn° deskami Knauf Diamant z praxe Příklad opláštění deskami Knauf Diamant z praxe

Upevnění zateplovacího systému k deskám. 
Pro upevnění kamenné fasádní vlny nebo polystyrenu v tl. 60 až 200 mm a zatížení tlakem a sáním větru do 1,59 kN/m2 je možné izolant pouze lepit kvalitním fasádním lepidlem. Je doporučeno konstrukční připevnění hmoždinkami STR-H. Charakteristická pevnost hmoždinky v desce DIAMANT/DIAMANT X je cca 15 kg/kus. Pro vyšší tlaky a sání větru je možné použit například sádrovláknité desky KNAUF VIDIWALL. 

Sendvičové skladby se používají stále více také jako výplňové prvky fasády, Zde je situace vzhledem k výše popsanému ještě trochu jednodušší. Statické rámové vlastnosti fasády jsou zde potřeba pouze transport a osazení fasádního dílce (Diamant X). Požární vlastnosti se řídí opláštěním pro nenosné konstrukce a mohou být tedy mírně příznivější pro vaši peněženku.  

Tolik tedy zkušenosti a řešení firmy Knauf.  To nejdůležitější a nejcennější jsou ovšem zkušenosti zákazníků. A kdo jednou řešení Knauf a nejlépe řešení DIAMANT či DIAMANT X zkusil, nelituje a jeho použití se pro něho stalo standardem. A to hovoří za vše. 
 
Miroslav Nyč

ISS_8960 Dvojité opláštění deskami Knauf Diamant zajistí v dřevostavbách akustickou pohodu. RED Piano v případě nenosného stropu řeší protipožární i akustiku Knauf Diamant X je v ocelovā konstrukci multifunkün° - postar† se o jej° tuhost, pż°jemnou akustiku, po߆rn° odolnosti i dokonalž vzhled Knauf Diamant X je v ocelové konstrukci multifunkční - postará se o její tuhost, příjemnou akustiku, požární odolnosti i dokonalý vzhled ISS_2605 Sádrokartonová deska KNAUF TOPAS (žlutý karton) má pevné jádro, je protipožární a impregnovaná. To je ideální kombinace vlastností pro její použití v dřevostavbách, kde exceluje i jako výztužná deska v obvodovém plášti