Olovo je těžký kov, který lidstvo používalo již od starověku. Znali jsme jej z výroby skla, střeliva nebo také ve stavebnictví, například se z něj kdysi vyrábělo vodovodní potrubí. Jeho zajímavou vlastností bylo, že velmi dobře pohlcovalo rentgenové záření, a proto se používalo k odstínění těchto zdrojů, nejvíce ve zdravotnictví. Jenže se později zjistilo, že olovo je pro lidský organismus vysoce toxické a tím byla jeho použitelnost znatelně omezena. Ale ve zdravotnictví potřebujete rentgeny, CT a magnetické rezonance a musíte pacienty i doktory ochránit. Takže jak zůstat v bezpečí? Odpovědí je speciální sádrokartonová deska Knauf Safeboard, která nabídne špičkovou ochranu před RTG zářením bez pracné aplikace barytových omítek v ordinacích lékařů, nemocnicích nebo na letištích. Speciálně vyvinutý Knauf Safeboard nabízí zároveň bezpečnou protipožární ochranu s výbornými zvukově izolačními vlastnostmi. 

Knauf SAFEBOARD: 0% olova 100% bezpečnost
Sádrokartonové žlutě zbarvené desky Knauf Safeboard jsou vyráběny s příměsí síranu barnatého, což je minerál, který svou přítomností v jádře desky zajistí ochranu proti rentgenovému záření. Safeboard se používá v opláštění sádrokartonových konstrukcí příček, předsazených stěn a podhledů. Dobrá zpráva je, že ačkoliv se jedná o těžší desku s hmotností 18 kg/m(v rozměru 2500 x 650 x 12,5 mm má hmotnost 28,125 kg), její zpracování je stejné jako u běžné desky. Včetně snadného řezání sádrokartonářským nožem a začišťování hran hoblíkem. Díky vyšší hmotnosti má deska logicky výborné akustické a dokonce i protipožární vlastnosti. Je tedy jasné, že u každé nově postavené nemocnice nebo u rekonstrukce stávající, mezi výčtem materiálů Knauf už Safeboard nebude chybět. Samozřejmě v případě, že zde investor buduje rentgen. To nemusí být nutně pouze nemocnice, se stejnými požadavky se setkáváme například v zubních ordinacích nebo na veterinárních klinikách.

Knauf Safeboard_ID_113619__stěna_detail Deska Knauf Safeboard – jednoduchá vizuální kontrola díky žlutému jádru.

Konstrukce příčky, která zajistí spolehlivou ochranu proti rentgenovému záření, má svá specifika. V opláštění se vždy kombinuje deska Safeboard s deskou Diamant. Určujícím faktorem pro volbu tloušťky stěny je jmenovité napětí rentgenového přístroje a ekvivalentní tloušťka dříve používaného olověného plechu. Efekt odstínění je tedy odvozen počtem desek Safeboard v opláštění. Konkrétní hodnoty a rozměry včetně doporučených profilů jsou podrobně uvedeny v technickém listě Safeboard. Ale pro ilustraci: například v Centru nukleární medicíny na Bulovce jsou v opláštění sádrokartonové stěny z každé strany kovové konstrukce tři desky Safeboard plus po jedné desce Diamant, rovněž montované z každé strany. Kromě plnohodnotné ochrany vůči záření je tato stěna i velmi robustní, pevná a akustická. Což je dobře, protože nejen lékaři, ale i pacienti na obou stranách mají potřebné soukromí. 

Knauf Safeboard_Stresovice_nalez ato_před oplaštěním Diamantem Desky Safeboard se montují vodorovně, zakryty budou následně vrstvou desek Knauf Diamant

Při montáži je třeba dávat pozor na několik věcí. Zatímco Diamant se klasicky montuje svisle, Safeboard naopak vodorovně. Cílem je, aby všechny spáry u všech vrstev byly přesazené. A pozor, všechny řezané i originální hrany musí být tmeleny u každé vrstvy desek speciální tmelicí hmotou Knauf Safeboard Spachtel. Důvod je jednoduchý, záření nesmí mít jedinou možnost, kudy by „prorazilo“ na druhou stranu. Pečlivost je vždy namístě i v dalších detailech – například se musí tmelit hlavičky šroubů, nebo při instalaci zařizovacích předmětů na stěnu, (třeba umyvadel) se musí opět všechny spáry ošetřit předepsaným tmelem. Je to stejná situace, jako bychom chtěli místnost dokonale utěsnit vůči průnikům vody nebo vzduchu. Povrchová úprava stěn od Q2 až po Q4 se volí dle nároků investora a lze jí finálně docílit Uniflottem nebo podobným tmelem F Plus či Multifinish, Goldband Finish. 

Knauf Safeboard_ID_113616 stena_zl utý tmel pro maximální ochranu Stěrkování desky Knauf Safeboard žlutým tmelem Safeboard Spachtel pro maximální bezpečnost. Vrchní vrstvu stěny chránící před rtg zářením tvoří svisle kladené desky Diamant. Stěna se tak stává navíc velmi robustní, protipožární a akustickou.

Výčet realizací by byl poměrně dlouhý, od malých zubařských ordinací, až po nejmodernější Centrum nukleární medicíny v Praze na Bulovce, nemocnici Střešovice nebo připomeňme ještě Lékařský dům Géčko v Českých Budějovicích, nemocnici v Mladé Boleslavi, Olomouci, Pardubicích apod. 

Knauf Safeboard_rtg pracoviště Bulovka7908 RTG pracoviště, jehož bezpečnost zajišťuje systém Knauf Safeboard.

Odkazy na reference na stránkách KNAUF:
Lékařský dům Géčko | Knauf Praha spol. s r.o.
Centrum nukleární medicíny v nemocnici Na Bulovce | Knauf Praha spol. s r.o.
II. interní klinika FN Olomouc | Knauf Praha spol. s r.o.
 

Knauf Safeboard_rtg Bulovka_vstup RTG pracoviště Bulovka, jehož bezpečnost zajišťuje systém Knauf Safeboard.