Za dobu působení firmy Knauf v České republice se nám podařilo splnit několik velkých zákaznických snů. Tím prvním byl sádrokarton západoevropského střihu sám, dalším byla cementová deska do vlhka Aquapanel zpracovatelná podobně lehce jako sádrokarton (to byl rok 2004), sádrové omítky a stěrky (rok 2005) a z těch opravdu velkých snů nám zbyl jeden jediný. A to je hladký, bezesparý a přitom skutečně akusticky pohltivý podhled. A tato brána do říše divů se nám otevřela v druhé polovině roku 2021. A je trochu symbolické, že tento nejnovější výsledek lidského umu byl použit v České národní bance v Praze, konkrétně v prostorách původní bankovní haly plné prvorepublikové atmosféry.

ISS_9388 Při vstupu do haly oko návštěvníka okamžitě upoutá centrální expozice upozorňující na jeden ze základních atributů ČNB – transparentnost

Cleaneo Acoustic Wallpaper
Podhled s předlouhým názvem Cleaneo Acoustic Wallpaper System měl nahradit hladké stropy řek­něme loubí haly, ale zároveň výrazně zlepšit akus­tické vlastnosti původní haly. Samotný Cleaneo Acoustic Wallpaper System se skládá ze speciální akustické děrované desky, na niž se jako součást systému lepí speciální několikavrstvá, pro vzduch nepropustná a neprůhledná bezespará tapeta, která vytváří perfektní bezesparý, a přitom vysoce pohltivý hladký podhled se součinitelem pohltivos­ti = 0,85 (tedy pohltí 85 % dopadající akustické energie). Předpokladem je rovný a pečlivě vytme­lený a přebroušený podklad z výše zmiňovaných speciálních akustických desek Cleaneo. Určitě zde nestačí standardní kvalita z běžných děrovaných desek. Nakonec o tom by mohli vyprávět pracov­níci firmy PBK-Mont v čele s jeho majitelem panem Piknerem, kterým tímto děkujeme za perfektně od­vedenou práci.

API_2375 Okna až ke stropu. Výzva a noční můra každého sádrokartonáře. Vytmelení i provedení, v tomto případě standardního děrovaného podhledu Knauf Cleaneo, musí být perfektní. Světlo odhalí každou chybičku ISS_7212 Nikdo by neřekl, že hladký povrch v loubí původní bankovní haly pohltí 85 % dopadající akustické energie API_2377 Na konci vznikne hladký podhled. Ale i ten začíná montáží speciálních děrovaných desek Knauf Cleaneo. Ty musí být precizně namontované, zatmelené a vybroušené. Hladkost přijde později ISS_9481 Dva prostory, dva akusticky pohltivé podhledy – jeden hladký a druhý děrovaný API_2399 Montáž klasických děrovaných desek Knauf Cleaneo v neveřejných prostorách přiléhajících k hlavní hale

Nároky na kvalitu zpracování zvýšily ještě nádher­né mosazné, ale až ke stropu vedoucí osvětlovací výkladce, které v kombinaci s bočním světlem od­halily každou nedokonalost. Ale zlaté české ručič­ky nakonec slavily úspěch a na stropě není vidět jediná spára či nerovnost. Tedy až na odlesky mo­sazných rámů oken, které na strop vrhají poetické stíny. Je opět trochu „osudové“, že navazující, již neveřejné, ale přesto reprezentativní prostory jsou provedeny z akusticky pohltivého děrovaného be­zesparého podhledu KNAUF Cleaneo, kde ovšem obvod místnosti byl proveden z další vychytávky, tvářící se jako hladký podhled, a to Cleaneo Tape. Jedná se o pásku, která se nalepí po obvodu dě­rovaného podhledu a vytvoří tak jednoduše nedě­rovaný okraj, který celý podhled vizuálně zklidní.

 

Jako v koncertním sále

Slavnostní otevření Návštěvnického centra ČNB proběhlo za přítomnosti mnoha významných hostů, jimž ovšem dominoval nádher­ný zvuk houslí Jaroslava Svěceného. A poctou pro akustiky bylo, že jsme měli pocit, jako bychom byli v koncertním sále. Dodejme jen, že Návštěvnické centrum, umístěné v původní bankovní hale ústředí ČNB, je od 21. května 2022 otevřené pro širokou veřejnost. Buďte si jisti, že z jeho pojetí zaplesá srdce nejen ekonoma. V novém centru se návštěv­níci srozumitelnou, interaktivní a zábavnou formou dozvědí o fungování centrální banky a její roli v ekonomice a osvojí si základní principy finanční a ekonomické gramotnosti. Součástí je i původní expozice věnovaná historii peněz a měnového vývoje. Při návštěvě Prahy určitě nezapomeňte nakouknout. Najdete ho snadno. Budova ústře­dí ČNB sídlí hned naproti gotické Prašné bráně v centru Prahy.

ISS_9474 Na hlavní vstupní halu navazující neveřejné prostory jsou opatřeny klasickými děrovanými deskami Knauf Cleaneo ISS_9420 Vzlétající tisícikoruny jsou snem takřka každého z nás. Umělecká instalace návštěvníkům přibližuje výrobu bankovek ISS_9454 Pohled na průčelí České národní banky