Systém stropního vytápění a chlazení se pomalu stává hitem moderních zejména pak komerčních budov, mezi které se řadí například i nemocnice. Ono to má svoji logiku, protože sálavé vytápění, respektive chlazení, předává teplo (odnímá teplo) nejprve předmětům v místnosti a teprve působí na člověka. K čemu je to dobré? Těch důvodů je několik. Předně je to systém s visačkou „zdravý“, neboť sáláním se nevíří prach a nedochází k žádným tepelným šokům (jako například u klimatizace v létě). Konvekcí se šíří maximálně jen desetina tepla, což je vskutku zanedbatelné. Obzvlášť významným argumentem je ale skutečnost, že se jedná o nízkoteplotní systém, kterému energii dodává nejčastěji tepelné čerpadlo, a to v konečném důsledku znamená nízké provozní náklady a tedy maximálně ekologický provoz. Tomu nahrává i fakt, že do potrubí proudí médium o nižší teplotě než například u konvenčních radiátorů. Teplota topného média bývá obvykle cca 36 °C a chladicího 16 °C. Při chlazení je nutné hlídat rosný bod, aby nedocházelo ke kondenzaci, což se povětšinou řeší automatickými čidly. No a v neposlední řadě je to i design. Celý systém je totiž zcela schován, takže v místnosti nic nepřekáží, nejsou potřeba žádné radiátory a to je výhodné třeba právě v nemocnicích. 
 

ISS_4839 Deska s příměsí grafitu Piktogram_thermoboard

Vysoká tepelná vodivost
Sálavé vytápění a chlazení se nejčastěji realizuje jako stropní systém, který může být proveden třemi odlišnými způsoby. U prvního způsobu je topné potrubí fixované na ocelových rohožích, které se vkládají při betonáži stropu přímo do jeho konstrukce. Ve druhém případě se topné potrubí přichytí zespodu betonové konstrukce a následně omítne. U třetí varianty je topné potrubí nebo topná rohož ukrytá v sádrokartonovém podhledu typu D112. Ovšem pozor, ne v tak úplně běžném podhledu. Místo standardní desky se použije speciální sádrokartonová deska se zvýšenou tepelnou vodivostí: Knauf Thermoboard anebo Knauf Thermoboard Plus, která má tepelnou vodivost ≥ 0,45 W/(m·K). Tuto vlastnost získala deska přítomností grafitu ve svém jádře. Thermoboard Plus se z důvodu reakční doby vyrábí pouze v tloušťce 10 mm. Je zajímavé, že je krásně ohebná v konkávním i konvexním oblouku. Deska se při montáži podhledu přišroubuje k montážním profilům podkonstrukce. Jestliže se používá v systému topná rohož, přichytí se k nosným profilům páskou nebo k montážním profilům klipem. Mezi stropní konstrukci a sádrokartonovou desku s topným potrubím (rohožemi) se vkládá izolační tzv. tvrdá vata. 

V Tower malý Thermoboard v rezidenci V-Tower 04_PSJ_nocni_park

Nemocnice ale i rodinné domy
Deska Knauf Thermoboard Plus může být vyrobena i v provedení Cleaneo, to znamená děrovaná. To je pro ty případy, kdy má mít podhled určité akustické vlastnosti. Což není nic neobvyklého. Celková výška podhledu bývá okolo 10 cm, ale může být i menší. Na druhou stranu je-li v místě zapotřebí řešit současně požární odolnost, instalují se de facto dva podhledy – první protipožární a pak druhý designový – topný (včetně desky Thermoboard). Ke tmelení spár se hodí nejlépe Knauf Uniflott. Systém stropního vytápění a chlazení nabývá na popularitě nejen mezi projektanty, ale stoupá i počet investorů, kteří tento ekologický systém vytápění přímo vyhledávají, zejména v těch případech, kdy se už předem počítá s využitím tepelných čerpadel. Speciální místo mají desky Thermoboard a celý systém sálavého vytápění v nemocnicích, zejména na specializovaných pracovištích jako jsou jednotky intenzivní péče. Právě zde pacienti i nemocniční personál nejvíce ocení již zmiňované „zdravé“ prostředí. Abychom byli konkrétní, uveďme například nemocnici v Olomouci, pavilon nové interny v nemocnici Šternberk, luxusní bytový komplex V-Tower, administrativní hala na letišti v Ruzyni anebo v Anežském klášteře a samozřejmě řada dalších. Ale také je třeba říci, že tento způsob vytápění/chlazení začíná pronikat i do výstavby rodinných domů, neboť jeho přínos je prostě nesporný. 

_ISS3177 Jednotka intenzivní péče v nemocnici v Olomouci ISS_4851 Pavilon interny v nemocnici Agel Šternberk Anežský klášter_malý Thermoboard v hale Anežského kláštera Anežský klášter_final_velký Anežský Klášter