Samonivelačka cementová_Knauf

Stalo se již téměř pravidlem, že pro vyrovnání nerovností a tloušťky podlahy se používají samonivelační stěrky. Kvalitní stěrka by se měla snadno rozlévat, dobře zpracovávat a měla by mít dobré parametry pevnosti tlaku přilnutí k povrchu. Knauf tyto stěrky nabízí již dlouhou dobu a nejoblíbenější byla dosud stěrka BP 4, která vyrovnává nerovnosti od 2 do 25 mm. K této stěrce přibyla i “sestra”. Nekomplikovaný název Cementová samonivelační stěrka dává tušit, že se stěrka vyrábí na cementové bázi a je vhodná pro vyrovnání nerovností od 2 do 30 mm. Vyrovnává cementové potěry, betonové mazaniny, vyzrálý beton. Můžeme ji ale aplikovat i v místnostech s vyšším namáháním, tedy ve sklepech, garážích, dílnách, tedy tam, kde je vyšší vzdušná vlhkost. Stěrka nevyžaduje přísné dodržení přesného poměru záměsové vody, což určitě potěší každého zpracovatele. Jejím dalším významným plusem je i dobrý rozliv a delší otevřený čas pro vyrovnání stěrky. Cementová samonivelační stěrka Knauf 2–30 mm se zpracovává ručně. Doba zpracování je okolo 20 minut, plocha je pochozí po 8 hodinách a vyzrálá je po 14 dnech. Aplikaci dalších vrstev se doporučuje provádět po 1–5 dnech.