Prevence požáru není nikdy dost, o tom svědčí každoroční statistiky Hasičského záchranného sboru České republiky. A to i přesto, že se protipožární ochraně věnuje stále více pozornosti, ať již v oblasti aktivní nebo pasivní protipožární ochrany. Jenže - v roce 2020 hořelo v České republice v 6502 budovách a stavbách, což představuje meziroční nárůst o 10 % oproti roku 2019. Přímé škody u budov a staveb dosáhly v roce 2020 více než 2,1 mld. Kč, to znamená nárůst oproti předchozímu roku o 33 %! Ani z dlouhodobého pohledu bohužel statistiky nevykazují žádné významné poklesy. Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů patří jednoznačně nedbalost, následovaná neprokázaným zaviněním a technickou závadou. Co to znamená? Zamezení vzniku požáru, jeho včasné zjištění a omezení rozsahu patří a bude patřit k nejdůležitějším tématům při navrhování konstrukce staveb. 

Z pohledu pasivní požární ochrany patří firma Knauf již dlouhodobě mezi nejvýznamnější hráče na trhu a svými materiály významně přispívá k ochraně konstrukcí. Pod značkou FIREWIN, která je určena primárně pro architekty, projektanty a stavební inženýry, se ukrývají jednak speciální deskové systémy, ale také omítky, které dohromady vytváří spolehlivé nástroje pro různorodou požární ochranu. Pro zajímavost, značku FIREWIN doplnila nově i komplexní nabídka protipožárních ucpávek. Nicméně mezi stěžejní produkty patří nadále protipožární omítka Vermiplaster a sádrovláknitá deska Fireboard.

1 Vermiplaster ISS_3926 Protipožární ochrana uhlíkových lamel nástřikem Knauf Vermiplaster. Požadovaná odolnost R45, tloušťka nástřiku 40 mm

Omítka Vermiplaster pro náročné konstrukce
Shrňme si fakta. Protipožární omítka Vermiplaster sklízí jeden úspěch za druhým, neboť nabízí rychlé a ekonomické řešení z pohledu požární ochrany ocelových nosníků a stropů, spřažených stropů z trapézového plechu a betonu, dále železobetonových nosných i nenosných stěn, stropů, sloupů a nosníků a dokonce i železobetonových stropních dutinových panelů a ochrany uhlíkových lamel. Největším benefitem je rychlost aplikace nástřikem s pomocí standardního omítacího stroje PFT G4 nebo G5. Podle tloušťky nástřiku jednoduše zpracovatel ovlivní i požární odolnost, která se pohybuje od 30 do 120 minut u ocelových konstrukcí a až 240 minut u železobetonových konstrukcí. Důležitým faktorem je, že tato sádrová omítka nástřikem bezpečně ochrání složitě tvarované konstrukce, u kterých by jiný způsob pasivní požární ochrany byl velmi nákladný a časově náročný. Podstatný je také fakt, že omítka velmi dobře drží jak na oceli, tak na betonu. Dalším bonusem je nízká hmotnost. Což se hodí zejména u rekonstrukcí. Jeden příklad za všechny. V současné době probíhá rekonstrukce budovy VŠCHT v Praze Dejvicích, kde firma UNIFAST z Brna, která se specializuje na prevenci proti požáru, aplikovala nástřik požární omítky Vermiplaster v tloušťce 40 mm k ochraně uhlíkových lamel umístěných ve stropní konstrukci. Požadovaná odolnost byla v tomto případě R45. 

6 Vermiplaster_ISN7721 Nástřik omítkou Vermiplaster v interiéru restaurace je přiznaný a nabarvený. Celek působí zajímavým industriálním dojmem.

Z estetických důvodů bývá někdy protipožární nástřik zaklopen podhledem se sádrokartonovou konstrukcí, anebo naopak, jak můžete vidět na obrázku interiéru jedné pražské restaurace, kde je vidět přiznaná omítka v barevném – tmavém provedení. Industriální charakter se jednoduše může architektům hodit.

4 VermiplasterIMG_2061 Protipožární ochrana (R30) ocelových nosníků protipožární deskou Knauf Fireboard tl. 15 mm

Anebo deska Fireboard?
Naopak jsou případy, kdy investor z mnoha důvodů dává přednost protipožární sádrovláknité desce Knauf Fireboard. Tato deska patří do nejvyšší prémiové kategorie (třída reakce na oheň A1), za což vděčí speciální konstrukci postavené na vysoce zušlechtěné sádře, která je navíc posílena skelnými vlákny. Podélné hrany desky jsou rovněž opláštěny skelným rounem. Díky tomu si deska v případě požáru zachovává po dlouhou dobu tvarovou stálost a nepraská ani po úplném odpaření vody. To znamená, že vydrží skutečně hodně, konkrétně odolá (podle provedení) požáru od 60 do 120 minut. Často se deska Knauf Fireboard uplatňuje v situacích, kdy je zapotřebí zvýšit z nějakého důvodu požární odolnost již stávající konstrukce, nebo přímo ke stavbě speciálních požárně-ochranných konstrukcí. K častému využití patří obklady trapézových plechů a přímé obklady ocelových respektive dřevěných nosníků a podhledů bez izolace. Příkladem je protipožární obklad dřevěných nosníků v interiéru – například obchodních domů či restaurací, jak můžete vidět rovněž na obrázku. 

3 Vermiplaster IMG_2062 Detail kontaktního obkladu ocelové konstrukce protipožární sádrovláknitou deskou Knauf Fireboard tl. 15 mm

Na závěr nezapomínejme, že požární ochrana v podání firmy Knauf nejsou jen speciální materiály ve skupině FIREWIN, ale také desky jako Knauf RED Piano či Diamant, ale to je zase trochu jiný příběh

5 Vermiplaster Dodatečné zvýšení požární odolnosti s pomocí sádrovláknitých desek Knauf Fireboard dřevěných nosníků v interiéru restaurace.