Všichni si to pamatujeme ze školních lavic. Některý pedagog mluvil tichým hlasem, jiný naopak doslova řval. Výsledkem bylo, že jsme pořádně nerozuměli o čem se u tabule povídá, a to pak mělo často neblahé následky. Svým způsobem za to mohla ve starých učebnách i špatná akustika. Dnes se však prostorová akustika ve školách, které jsou nově stavěny nebo rekonstruovány, řeší velmi odpovědně. 

Cleaneo Skoly 3

V principu jde o to, aby přednášejícímu bylo dobře rozumět v první i v poslední řadě, aby byla řeč srozumitelná a žáci nevnímali jiný hluk, který by je rozptyloval a odváděl od výuky. Na druhou stranu ani pedagog nechce přijít o hlasivky, pokud by musel překřičet svůj vlastní hlas odrážející se od okolních tvrdých materiálů, kterých je v školních učebnách či přednáškových sálech poměrně dost. Nakonec i tlumený zvuk o přestávkách, kdy bývá rušno, rovněž není k zahození. Jediným správným řešením je dobře navržená prostorová akustika. A na to je Knauf přímo specialista. Vše se ovšem řídí vyhláškou 343/2009 sb., která definuje hygienické požadavky, aby pak konkrétní optimální hodnoty doby dozvuku, tedy zásadního kritéria akustického komfortu v místnosti, upřesnila norma ČSN 73 0527. 

Cleaneo Skoly 2

Knauf Cleaneo symbolem akustiky
Děrované desky Knauf Cleaneo nejsou sice žádnou novinkou, ale jejich význam v poslední době stoupá, neboť akustika, především na školách, je velké a zásadní téma. Počet rekonstrukcí škol totiž roste jako houby po dešti. Připomeňme ale, že děrované desky Knauf Cleaneo jsou především akustické, protože díky děrování umí pohlcovat hluk a tudíž i ovlivnit dobu dozvuku, což je nejdůležitější parametr charakterizující akustické vlastnosti místnosti. A to i přesto, že se také používají jako zajímavý designový prvek, například v administrativních budovách. Design je pouze bonusem navíc. Nicméně vraťme se k tématu prostorové akustiky. Počet děr, jejich velikost a rozvržení v desce přímo ovlivňuje její pohlcovací schopnosti. Návrh řešení prostorové akustiky školní třídy respektive přednáškového sálu záleží samozřejmě na dalších kritériích. Praktickou pomůckou projektanta je podrobný Akustický katalog anebo Kalkulátor prostorové akustiky Knauf, který je volně k dispozici na internetových stránkách Knauf.  

Cleaneo Skoly 4

Škola v Oseku nad Bečvou má podhledy s rozptýleným děrováním
Rekonstrukce základní a mateřské školy v Oseku nad Bečvou proběhla zcela zásadním způsobem. Výsledkem jsou kreativně řešené učebny, které zdobí jednak moderní technika, ale i velmi dobrá akustika. V nových učebnách byly instalovány akustické podhledy, které umožnily dosáhnout potřebnou dobu dozvuku (doporučuje se pro tyto případy cca 0,7 s). Nehledě na to, že podhledy s děrovanými deskami Knauf Cleaneo také dobře vypadají. Ve škole byly použity dva druhy děrování. V učebnách jsou v podhledech desky Cleaneo s rozptýleným děrováním 12/20/35 standardního rozměru 1224 x 2448 mm (tl. 12,5 mm), které doplňuje absorpční tkanina opatřená izolační vrstvou z minerální vlny EN 13162 o tloušťce 20 mm. Naopak v kabinetech učitelů je blokové děrování 8/18 – B4. To mělo své „akustické“ důvody, protože učebny jsou jinak akusticky namáhané, než kabinety. Děrované desky nejsou vidět v plné ploše, ale směrem k obvodovým stěnám jsou „dotaženy“ plnou deskou Knauf White šířky 30 cm, což přispívá k vizuální atraktivitě celého podhledu. „Oba typy děrovaných desek mají nejnovější UFF hranu, což znamená již ve výrobě vyfrézovanou a penetrovanou polodrážku, která urychluje montáž, snižuje spotřebu tmelu a zvyšuje pevnost spoje,“vysvětloval Petr Vaclach z realizační firmy Intermont Olomouc, s.r.o.    

Cleaneo Skoly 5

Ve škole v Litoměřicích mají nové desky Knauf Cleaneo Linear
Rekonstrukce na Masarykově základní škole v Litoměřicích je zajímavá mimo jiné tím, že do nově budovaných jazykových a odborných učeben byly navrženy akustické děrované desky Knauf Cleaneo Linear. Učebny jsou situované v dosud nepoužívaném podkrovním prostoru, jehož půdní architektura přispívá k atraktivitě. Proto se akustické podhledy „musely“ vypořádat s lomenou střechou a přiznanými dřevěnými trámy, což jim nevadilo, spíše naopak. Přínosem k čistému designu podhledů jsou děrované desky Knauf Cleaneo Linear nejnovější generace, které se netmelí. A v tom jsou jedinečné. Umožňuje to přesné provedení hrany na polodrážku s jemným skosením viditelné části, takže desky na sebe snadno navážou a na sucho se zaklapnou. Samozřejmě vzniká vlasová spára, která však není ze vzdálenosti 2 metrů vůbec patrná. Desky se přišroubují k CD profilu za pomoci další novinky, což jsou zápustné krytky Cleaneo-Caps ve tvaru zvoleného děrování. Šroub i zápustka vložená do otvoru děrování splyne s okolím a tak není vůbec vidět. Výsledkem je čistý a kompaktní design podhledu, který není ničím narušen. Netřeba vysvětlovat, že absence tmelení montáž značně urychluje. Cleaneo Linear jsou ovšem použitelné pouze pro průběžný způsob děrování. Ve škole v Litoměřicích, jak je možné vypozorovat z obrázku, bylo zvoleno čtvercové děrování. Pohledová strana desek je vyrobena z vysoce bílého kartonu, který se nemusel přemalovat krycí barvou. Bílá barva podhledu pěkně kontrastuje s tmavými dřevěnými trámy a barevnou podlahou, což vyvolává svěží a veselý dojem. Nuda školních lavic je definitivně pryč. Realizátorem podhledů byla firma Kvinta Interiéry, s.r.o.

ISS_3374