Víte, má společného nový showroom společnosti MARTINA DESIGN, s.r.o. a firma Knauf. Stačí se přesvědčit. Ve studiu najdete vždy v plné práci nejen několik mladých architektů, ale také moderní a vkusně zařízený interiér s kancelářemi, zázemím a jednacími místnostmi, kde dispoziční řešení utvářely sádrokartonové konstrukce. A protože majitelka a současně interiérová designérka v jedné osobě Martina Pištěláková je perfekcionistka, neponechala nic náhodě. Proto jsou všechny konstrukce z modrých „diamantových desek“. Když chcete nabízet nejlepší služby, musíte přece stavět na „nejlepších“ dodavatelích.     

Jak jste se ocitla právě tady v pražských Holešovicích?

Já tady přímo v tomto bytovém domě už dvanáct let bydlím a kdysi jsem na druhé straně domu otevírala malé studio o ploše 42 m2, ve kterém jsme mohli pracovat akorát tak max. ve čtyřech. Možná paradoxně s příchodem covidu nám extrémně narostly zakázky a já si uvědomila, že nejsme nafukovací a musíme hledat větší zázemí pro více lidí. Když jsem zjistila, že se uvolňuje tenhle rohový prostor s rozlohou 130 m2, dlouho jsem neváhala. Zvítězila i skutečnost, že čtvrť mám ráda a nemusím každý den dlouho cestovat někam přes Prahu do kanceláře. Nový showroom jsme začali budovat v lednu 2021 a dnes máme hotovo. 

Kolik vás tu pracuje a co můžete nově příchozímu zákazníkovi nabídnout? 

Celkem je nás ve firmě osm, z toho 2 jsou studentky, které nám pomáhají, a máme také externisty. Po úvodních 2 letech praxe jsem pochopila, že zákazníkovi musíme umět nejen interiér navrhnout, ale projít s ním i celou realizaci. Jedině tak dosáhneme nejlepšího výsledku, který jsme na úplném začátku zamýšleli. Souvisí s tím i skutečnost, že jsme za poslední rok v projektování udělali velký skok dopředu. Často k nám přicházejí lidé, kteří si staví dům a jsou ve fázi stavebního povolení. Což je podle mého názoru pro nás ta úplně nejvhodnější doba, protože můžeme zasáhnout do mnoha věcí, třeba do výběru oken a jejich velikosti, do dispozičního řešení příček apod. Domy se často precizně navrhují zvnějšku, ale zapomíná se na interiér. Proto nastávají situace, kdy zákazníkovi něco po čase přestane vyhovovat. Vítáme, když můžeme včas do věcí zasáhnout a po poradě s projektanty či architektem domu něco ještě upravit, aby výsledný interiér odpovídal požadavkům a přáním zákazníka a dobrému prostoru. Stává se, že zákazník si neumí představit, jak bude interiér vypadat a jak ho bude prakticky užívat. My jsme schopni předat projektantům podklady k určitým změnám, které vyplývají z návrhu interiéru jako celku včetně jeho uspořádání. Jedna věc je půdorys a druhá jsou 3D pohledy. K tomu, aby vše sedělo, už potřebujete pracovat s konkrétními produkty, abyste viděli všechny souvislosti. Své klienty provázíme i tržně, abychom ufinancovali všechno tak, jak jsme navrhli. Dohlížíme a kontrolujeme realizaci a mám radost, že se nám to daří. To je taková moje role. Všechno vzájemně propojit. Těším se z toho, že se nám daří také u developerských projektů, které nám dokonce jdou na ruku, ačkoliv to dříve nešlo.

_MG_2290_1 _MG_1993_1

Studio, ve kterém si povídáme, jste postavila a zařídila s pomocí materiálů Knauf. Jak jste s tím spokojená? Zajímá mne, zda tyto materiály využíváte také ve vašich projektech?

Jsem Knaufu velmi vděčná, protože jsem viděla, jak tomu všichni rozumí a vědí, co dělají. Neměla jsem takové znalosti, abych posoudila, jak se třeba ty příčky budou chovat. Vidíte, že tu máme obrovská okna od podlahy až ke stropu z každé strany, což jsou velcí nepřátelé akustiky. Určitě by bylo technicky nejlepší, kdyby tu nebyla, ale to bychom měli uzavřené kóje, ve kterých bychom se „dusili“. Nechala jsem si poradit a věřila jsem, že desky Diamant, ze kterých všechny ty příčky jsou, budou v tomto ohledu nejlepším řešením. Současně jsme chtěli, aby to tu vypadalo dobře a zákazníci se cítili dobře. Doplním ještě, že diamantové desky jsme využili i na toaletách, abychom nemuseli řešit nosnost u zařizovacích předmětů. Takže to shrnu, sádrokartonové konstrukce nám umožnily vytvořit dispoziční uspořádání ve volném prostoru podle našich požadavků. Doplním, že třeba v zadní části, kde míváme mítinky a taky je tam moje kancelář, máme snížený strop s podhledem. Máme tady i takové speciální kastlíky, které tvoří záklop na zastínění u oken, což bychom s jiným materiálem nikdy nedocílili. Taky tu máme spoustu osvětlení a nástěnnou klimatizaci. Sádrokarton je prakticky všude. Já jsem s výsledkem spokojená. Přiznám se, že na začátku jsem měla ke stavbě trochu nedůvěru, ale jakmile technici z Knaufu řekli, jak to přesně uděláme a proč, tak jsem důvěru získala. K vaší druhé otázce, protože se specializujeme na interiér, tak té stavařiny moc neděláme. Když je v projektu suchá výstavba, hlídáme hlavně všechny návaznosti včetně akustiky, pokud je důležitá, a radíme se vždy se stavbou. Sádrokarton samozřejmě používáme hlavně v koupelnách a podhledech, což je asi typické a běžné. Někdy jsou potřeba různé předstěny, které jsou pak součástí námi navrhovaného prostoru.

_MG_1868_1 _MG_2660_1

Ve vašem portfoliu mne zaujaly dvě naprosto rozdílné situace, kdy navrhujete nový byt, ale také předěláváte stávající. Byty jsou vaší doménou?

Dříve jsme dělali hodně bytů, ale nyní máme spíše zakázky spojené s novými domy. Pro vaši představu, ročně navrhujeme interiéry pro dvacet až třicet rodinných domů. Navrhnout hotový byt je pro nás nyní mnohem jednodušší než rodinný dům, kde pracujeme s celým prostorem a stavíme vše od úplného začátku, což není z uživatelského hlediska pro zákazníka jednoduché řešit jen po své ose a projektanti či stavba ho tím pode mě dostatečně neprovedou. I u developerských projektů, když je byt už předaný, se snažíme některé věci upravit. Třeba pozici světel, zásuvek, menší stavební úpravy apod. V návaznosti na to pak připravujeme budoucí interiérové zařízení, které máme v projektu. My sice projekt nejprve navrhneme, ale také poptáme dodavatelské firmy, stanovíme harmonogram a zajistíme kompletní realizaci. Za nejlepší situaci, v případě bytu, považujeme moment, kdy v bytě nejsou ještě podlahy, zařizovací předměty v koupelnách apod. Dalo by se říci takový holobyt. U rodinných domů do projektu vstupují i některá techničtější řešení. Přiznám se, že pro nás je největší stres, když přijde zákazník ve chvíli, když mu začínají vylívat podlahu, a chce, abychom mu navrhli interiér. Já potřebuji jít do hloubky, abychom to všechno udělali co nejlépe. A chce to samozřejmě čas. Někdo přijde a myslí si, že to bude hotové za měsíc. Ale to nejde, má-li to být perfektní. Takže takové projekty už zpravidla nevezmeme, protože nejsme schopni adekvátně reagovat na potřebný a malý čas, který nám už zbývá…

_MG_1820_1

V jednom rozhovoru jste uvedla, že si člověk koupí standard, který na něj bude mít negativní vliv. Jak to poznáte?

Musíte si se zákazníkem dlouho povídat, poznat jeho vkus, přání a způsob, jakým chce byt nebo dům užívat. Ukazuji mu třeba různé obrázky a pozoruji, jak reaguje. Někdy má svou představu, ale já na rovinu řeknu, že je nesmyslná, že mu nakonec nebude vyhovovat. A on mi musí důvěřovat. Snažíme se být samozřejmě racionální. Musíme mít také na paměti vyrovnaný vztah výkon versus peníze. Dám příklad – je mi upřímně líto, když si někdo koupí byt za 15 milionů a chce si tam dát koupelnovou baterii za 1500 Kč. Vysvětlím mu, že při takové investici by měl byt nějak vypadat. Na druhou stranu nenutíme zákazníky do věcí, do kterých by nemohli nebo nechtěli jít. Mám přirozenou potřebu lidi edukovat a přenést do našeho vztahu všechno, co jsem se naučila, ale i naopak, protože něco nového mě zase naučí oni. 
Děkujeme za rozhovor

ISS_1155 _MG_2066_1 _MG_2702_1