Energeticky úsporná doba s důrazem na minimalizaci COna jedné straně a velká dynamika vývoje konstrukcí suché výstavby na straně druhé, neobyčejně přeje lehkým sendvičovým konstrukcím. Ty dnes nabízejí prakticky ve všech směrech lepší parametry, než je tomu u konstrukcí z masivních materiálů.

Nejnovějším příspěvkem do rodiny nejnáročnějších stěn, což jsou mezibytové stěny, je stěna Knauf W115+ se střední deskou, která mezi byty zaručuje fyzický, akustický bezpečnostní i požární předěl a umožňuje řešení dříve nemyslitelná. Ale vše hezky popořádku. 

Fyzické a zároveň tedy i bezpečnostní oddělení bytů zajišťuje bezpečnostní klasifikace stěny ve třídě RC 3. Zároveň její střední deska vytváří nepřerušenou souvislou plochu, kompletně oddělující vše patřící k příslušnému bytu. Tedy především případné elektrické rozvody, které se v této stěně mohou vyskytovat.  Zároveň střední deska umožňuje umístění elektrokrabic v obou bytech a to proti sobě při zachování bezpečnosti (RC3) i vysokých akustických parametrů. Elektrokrabice je třeba pouze popatřit protipožární tmelovou podložkou i, což je velmi jednoduchý a rychlý úkon.

Vynikající akustické vlastnosti
Mohutný akustický výkon srovnatelný s mezikinovými stěnami zajišťuje kombinace opláštění ze dvou vrstev desek Diamant 12,5 mm z každé strany, doplněná střední deskou uvnitř stěny z akusticky rovněž nadprůměrné protipožární desky RED PIANO. Není tedy divu, že stěna s elektrokrabicemi nabízí laboratorní index vzduchové neprůzvučnosti luxusních 70 dB při tloušťce stěny pouhých 215 mm (při použití dvojice profilů CW 75).  I přes elektrokrabice a svoji štíhlost je stěna velmi účinná i na nízkých a středních frekvencích, což je oblast lidské řeči i hudby a již na 125 herzích nabízí takřka 50 dB. Od 250 Hz je to potom již daleko přes 70 dB. Tuhle stěnu prostě nepřekřičíte a sousedi se budou o vás opravdu neuslyší. 

A pokud v mezibytové stěně elektrokrabice nepotřebujete, bez nich se hodnoty vzduchové neprůzvučnosti posunou dokonce na 72 až 74 dB podle šířky použitých CW profilů (stojek)

W115+-zakladni-tech-data

Požární odolnost na nejvyšší úrovni
Nezanedbatelná je díky akustice (velké množství desek) i nadprůměrná požární odolnost, která činí nikoli standardně požadovaných 30, ale dokonce 90 minut. Tuto vlastnost většina z nás za svůj život naštěstí nevyužije, ale co za každou minutu navíc dají ti, které to postihlo.

Variabilita stěny W 115+
Jako doplňkové jsou součástí stěn W115+ také stěny se středním ocelovým plechem tl, 0,55 mm (místo střední desky), který vytváří onen výše zmiňovaný celistvý fyzický předěl. I tato stěna je bezpečnostně klasifikována v bezpečnostní třídě RC3 a nabízí vysoký akustický standard 69 až 74 dB, v tomto případě ale jen bez elektrokrabic. Požární odolnost zůstává nadstandardních 90 minut.
Obě konstrukce včetně akustických hodnot naleznete nově v technickém listu W11 s datem vydání 09_2023.
Miroslav Nyč

W115+_detail3D_RED_Piano STĚNA W 115+ SE STŘEDOVOU DESKOU W115+_detail3D_plech STĚNA W 115+ SE STŘEDNÍM OCELOVÝM PLECHEM W115+-schema_VM1 W115+-schema_VO1 W115+-schema_VU1 W11_TL_03_2023_ W115+_v1 na stranō 14 zustala chyba myslim-1