Převážná část fotodokumentace vznikala v průběhu stavby, kdy jsme měli možnost vidět jednotlivé fáze stavby a postup jejich řešení se zpracovatelem suché výstavby – firmou AZ Intergips, a. s. Tak jsme se potkávali přímo na stavbě s jednatelem firmy Alešem Zygulou a také s odborným poradcem ze strany Knauf – Radkem Janouškem.
 

ISS_0198 Jeden ze zavěšených akustických podhledů s děrovanými deskami

V objektu je hned několik typů akustických desek Knauf Cleaneo. To bylo z důvodu designu, nebo i parametrů?
V nové budově Klastr umění a designu jsou použity tři typy děrovaných desek Cleaneo. Jsou to společné prostory a samozřejmě učebny. Druh děrování desek závisel na tom, kde a jak budou použité. Myslím tím třeba pro nízkofrekvenční nebo vysokofrekvenční hudbu. Každá deska splňuje rozdílné hodnoty dozvuku. Konkrétní specifikaci navrhovala firma Aveton.
 
Je tu ale i řada zavěšených podhledů, myslím ve společných prostorách.
Ano, jsou tu takové podhledy, ale jejich primární funkcí byl design. I když pochopitelně prostorovou akustiku té dané místnosti nebo chodby vylepšují také.
 
Když se řešila akustika jednotlivých učeben byla navržena nějaká speciální skladba podlahy?
Podlaha se skládá z 20cm vrstvy konstrukčního betonu, na které je 10cm polystyrenová izolační vrstva. Následuje tenká betonová mazanina, na kterou se pokládala OSB deska, a nakonec broušená dýha.

ISS_2331 Horní část výstavní galerie, ve které bude i stálá expozice. Stěny jsou opatřeny sádrokartonovými předstěnami do kterých byla navržena deska Vidiwall ISS_2348 Perfektní dilatace

Jaké jsou rozměry jednotlivých vrstev sendvičové akustické příčky například mezi učebnami?
Základ příčky tvoří těžká vápenocementová omítnutá cihla. Předstěna z jedné strany má 100mm konstrukci doplněnou 100mm minerální izolací, ve které jsou 3 desky Knauf RED Piano. Z druhé strany je 75mm konstrukce a 60mm izolace a dvě sádrovláknité desky Vidiwall. To se vždy střídavě opakuje. Na konci poslední místnosti, tam kde už není žádný jiný prostor, jsou v předstěně dvě červené desky RED Piano nebo dvě sádrovláknité desky Vidiwall. Podle toho, v jakém pořadí to vychází. K zajímavostem těchto místností patří také dvojité akustické dveře, kvůli kterým se musely ve dveřích udělat špalety a zakrýt červenou deskou RED Piano, aby zde nevznikla díra a pěna nevytékala ven. Dveře jsou současně požární samozřejmě.
 
V dolní části objektu se nalézá místnost, která je celá, včetně stropu, obložena předstěnou ze sádrovláknitými deskami. 
To bylo navrženo s ohledem na to, že zde bude výstavní místnost, ve které budou viset například obrazy. Požadavkem byla vyšší tvrdost desky, aby všechny ty zavěšené artefakty visely bezpečně. 
 
Hlavní sál je od chodby také odhlučněn, což lze vidět na jedné z fotografií. Jaká to byla skladba?
Směrem do chodby je nosná stěna z betonu a k ní postavená předstěna. V předstěně jsou navrženy dvě červené desky RED Piano a 10mm těžší izolace – 30 kg na metr krychlový.

ISS_2320 ISS_2344 ISS_8195

Dodejme, že investorem stavby byla Ostravská univerzita, autorem vizualizace byl Kamil Mrva Architect, projektové řešení provedlo Studio Kania, a. s., generálním dodavatelem stavby se stal IMOS Brno a IPS Třinec, zpracovatelem suché výstavby byl AZ Intergips, a.s.