Výhodou současného světa suché výstavby je, že téměř na všechny stupně vlhkosti má řešení. Potíž spočívá pouze ve volbě toho, co je právě pro to konkrétní prostředí vhodné. Inu, možnost volby je někdy ošemetná a těžká věc.
 
Někdy ale praxe nabídne zcela ukázkové příklady vymezující to správné i špatné použití: 
 
Při rekonstrukci koupelen na horské chatě byl zvolen podhled s impregnovanou sádrokartonovou deskou (KNAUF GREEN). Každá koupelna je odvětraná axiálním ventilátorem ve stěně s dostatečným výkonem a automatickým spouštěním a ventilátor je umístěn v obvodové stěně pod úrovní věnce. Nad věncem již není žádné místo. Koupelna je vybavena podlahovým elektrickým vytápěním. Na první pohled nejde o nic výjimečného a předpoklad maximálně dvou hodinové 100 % vzdušné vlhkosti bude snadno dodržen.

obr 1

Při rekonstrukci koupelen na horské chatě byl zvolen podhled s impregnovanou sádrokartonovou deskou (KNAUF GREEN). Každá koupelna je odvětraná axiálním ventilátorem ve stěně s dostatečným výkonem a automatickým spouštěním a ventilátor je umístěn v obvodové stěně pod úrovní věnce. Nad věncem již není žádné místo. Koupelna je vybavena podlahovým elektrickým vytápěním. Na první pohled nejde o nic výjimečného a předpoklad maximálně dvou hodinové 100 % vzdušné vlhkosti bude snadno dodržen.
 
Jenže realita nás asi neslyšela. Mezi ventilátorem a podhledem vzniká vzduchová kapsa, kde se i přes snahu ventilátoru hromadí pravidelně po nějakou dobu vlhkost ukládající se do kartonu. První rok bez problémů, druhý rok s drobnými a ojedinělými tmavšími plísňovými flíčky a třetí rok již podhled vykazuje kvalitní maskování pro severskou tundru. Karton na desce vytváří podobné podmínky, jako jsme na základní škole měli v pokusu s klíčením fazolí na vlhké vatě. Všimněte si, že vůbec nedošlo k mechanickému porušení podhledu. To by trvalo mnohem, mnohem déle. 
 
Při použití desky DRYSTAR se speciální povrchovou antibakteriální tkaninou by k tomuto jevu jednoduše nedošlo nebo za dobu velmi, velmi pomalu blížící se věčnosti. 
Majitel ovšem, poučen z předchozího nezdaru, zvolil nejbezpečnější řešení, a to výměnu za KNAUF AQUAPANEL, kde plíseň díky cementu v desce i tmelech skutečně nemá na růžích ustláno. Ruce při montáži potom ocenily desku Aquapanel Skylite, která při své tloušťce 8,0 mm byla takřka jako pírko. 

obr 2

A asi vás napadne logicky otázka, proč nebylo odvětrání koupelny umístěno do podhledu a přímo odvětráno nad střechu? Odpověď přichází s aktuálním ročním obdobím. Metr i více sněhu postupně sjíždějící ze střechy spolehlivě zničí jakékoli odvětrání, které vyčnívá nad střechu. Závěr tedy zní: pouze impregnovaná sádrokartonová deska nemusí být nad sprchovými kouty s kompromisním větráním tou nejlepší volbou.

obr 3

Deska KNAUF GREEN 
Sádrokartonová deska s impregnovaným jádrem i kartonem (zeleným), odolávající trvalé vzdušené vlhkosti 75 % a 100 % po dobu 2 hodin ve 24hodinovém cyklu. Všechny vlhkosti jsou uváděny při 20C. Jde tedy o desku do prostředí s mírně vyšší vzdušnou vlhkostí, kde občas a na krátkou dobu vlhkost stoupne a potom je zase vyvětrána. Předpokladem je potom následné kvalitní vyvětrání vlhkosti – tedy intenzivní, krátké a na správném místě. 
 
Deska KNAUF DRYSTAR 
Sádrokartonová deska se speciálním antiplísňovým skelným rounem na povrchu. Kromě výrazně lepší impregnace sádrového jádra je právě povrchové rouno tím základním rozdílovým prvkem, který má vliv na výsledné vlastnosti. Deska se hodí do prostředí, kde se vlhkost blíží 95 %, ale nikoli trvale nebo dlouhodobě 100 % a i zde by mělo být zajištěno kvalitní větrání bránící trvalému hromadění vlhkosti. Velmi dobře funguje Drystar v krytém exteriéru, kam se nedostane dešťová voda. Na rozdíl od desky impregnované není Drystar náchylný v takovém prostředí k povrchové plísni (karton na zelené impregnované desce je přeci jen organický materiál, skelné rouno je materiál anorganický) a deska se nemá snahu na podhledu po čase prohýbat.
 
Deska KNAUF AQUAPANEL 
Sádra je zde zapomenuta, Aquapanel je deska na bázi cementu, jež plní funkci hydraulického a vodě odolného pojiva. Díky alkalické bázi cementu je deska přirozeně odolná proti jakékoli vlhkosti (neplést si s vodotěsností) a odolná plísním. Živé organismy cement nemilují a vyhýbají se mu jako čert kříži. Z toho plyne, že jí nevadí ani dlouhodobá 100% vlhkost a ani při ní nepodléhá degradaci.

Drystar_kompozice