Projekt City Campus na Černé louce v Ostravě se skládá ze dvou nových sousedících budov. Jednou z nich je Fakulta umění a druhou Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví. Zatímco architektura Fakulty umění je funkcionalistická, její sportovní bratr je ze zcela jiného těsta. Atypická stavba se vymyká běžným standardům a působí svěžím dojmem. V průběhu stavebních prací jsme měli možnost několikrát objekt navštívit společně s Pavelm Hynčicou, autorem architektonického návrhu, jednatelem a hlavním inženýrem Ateliéru Simona. Dnes je City Campus v plném provozu, a tak jsme uvítali možnost prohlédnout si budovu s jejím manažerem Romanem Minárikem.

ISS_4276 Moderní recepci dominují podhledy s akustickými deskami Knauf Cleaneo

Prozraďte, k čemu budova sportu vlastně slouží?
Primárně tato budova slouží k výuce, kterou řídí Katedra studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, a která nabízí studijní programy v bakalářském, magisterském i doktorském typu studia v oblasti tělesné výchovy a sportu, trenérství, ale také v Kinantropologie. Což je věda, která zkoumá lidský pohyb například při rekreaci, sportu, tělesné výchově, či běžných lidských činnostech. Dále tu máme magisterský obor behaviorálního zdraví, ale objevují se tady i studenti učitelství pro první stupeň, taky tu máme studenty z lékařské fakulty. 

Může budovu navštěvovat také veřejnost?
Podstatnou část našeho programu tvoří výuka, ale zbytek času budeme využívat komerčně. To znamená, že jednotlivá sportoviště jsou nabízena sportovním klubům. Vedle toho má možnost budovu navštěvovat i veřejnost. Za poplatek mohou zájemci zajít do posilovny, na lezeckou stěnu apod. Máme k tomuto účelu navržený rezervační systém citycampus.osu.cz, stačí se jen objednat. Naproti tomu střecha objektu je veřejnosti otevřena každý den od 8 do 18 hodin. Tam mohou návštěvníci relaxovat nebo si zaběhat na běžeckém oválu prakticky kdykoliv.

ISS_4263 Požární odolnost sloupů byla řešena pomocí sádrokartonových desek RED Piano, zatímco strop kombinuje protipožární omítku Knauf Vermiplaster s estetickým podhledem ze sádrokartonových desek

Budova má jako jediná v České republice visutou běžeckou dráhu ve čtvrtém patře, to je zřejmě největší unikátnost City Campusu?
Takové bylo naše zadání. Měli jsme možnost v průběhu stavby konzultovat všechny detaily, a když jsme chtěli něco konkrétního změnit, tak to architektonické studio a potažmo stavba splnila. Dali jsme do projektu hodně vlastních podnětů. Ale chtěl bych říci, že unikátnost projektu tkví především v tom, že tady máme sport, výuku a vědu pod jednou střechou. To je v rámci České republiky něco ojedinělého.

Jaké podněty jste například přinesli?
Nejprve jsme definovali jaké sportoviště potřebujeme. Věděli jsme, že chceme halu míčových sportů, gymnastický sál, posilovnu, aerobní sál, venkovní sportoviště a chtěli jsme mít kolem haly běžecký ovál. Tato myšlenka se nám zalíbila, když jsme navštívili podobné školy v Americe. Skutečnost, že máme běžecký ovál umístěný ve čtvrtém patře, a propojili jsme jej s biochemickou laboratoří, to je výjimečné nejen u nás, ale i ve světě. V našem případě běžci probíhají přímo laboratoří, ve které jsou umístěny snímací čidla, kamery a silové plošiny, které analyzují pohyb.

ISS_4258 Akustická harmonie v přednáškových sálech: podhledy i předstěny ze sádrokartonových desek Knauf Cleaneo

Na dispozičním uspořádání se do značné míry podílela suchá výstavba Knauf, stejně jako v oblasti požární ochrany konstrukcí…. 
To byla jedna z věcí, kterou jsme mohli ovlivnit v průběhu stavby – změnu nějakého dispozičního uspořádání, což bylo díky sádrokartonovým konstrukcím podstatně snazší. Této možnosti jsme skutečně využili. 

Ve vedlejší budově, tedy na Fakultě umění, byla nejdůležitějším tématem akustika. Do jaké míry se tato problematika řešila v budově sportu?
Akustika je nezbytnou součástí i naší budovy. Nejen z pohledu výuky, ale i provozování různých sportů. Návštěvníkovi jistě neunikne v prostoru budovy řada akustických podhledů, které současně plní úlohu designového prvku. Dále máme v hale míčových sportů celou stěnu obloženou akustickými děrovanými deskami. Pečlivě se akustika řešila v přednáškových místnostech. Výsledek je takový, že kdo v aule pro 120 lidí mluví ke studentům, nemusí mít mikrofon. To svědčí o kvalitě prostorové akustiky. Ještě jeden zajímavý poznatek: když provádím budovou stále nové a nové lidi, skoro každý poznamená, že je tady dobrá akustika. Nejvíce jsou překvapeni v největší hale míčových sportů. Na to nejsou vůbec zvyklí. A pro nás je to jen dobře, protože my jsme schopni v případě potřeby tuhle halu rozdělit na tři hřiště. Když jsme v jedné měli výuku a ve druhé se hrálo, vůbec jsme se vzájemně nerušili.  

ISS_4235

Čím je budova Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví podle vás ještě zajímavá? 
Je to její komplexnost, kterou jsme potřebovali. Ale současně je atraktivní i lokalita v těsné blízkosti centra a řeky Ostravice. Objekt oživil kdysi nevyužívanou část města. Počítáme, že se tady časem budou konat i různé společenské akce. 

Kolik máte studentů? 
Ostravská univerzita má zhruba 10 tisíc studentů, kteří mohou využít toto zázemí. Ve studijních programech, které jsou přímo v nové budově, studuje přibližně 800 studentů.  

Na závěr, jak jste s provozem budovy spokojeni?
Našly by se některé věci, které bychom po zkušenostech řešili jinak, ale obecně si myslím, že budova byla navržena a postavena tak, jak jsme požadovali. Podle mého názoru se na stavbě sešel velmi profesionální přístup všech zúčastněných stran, počínaje atelierem Simona a konče všemi dodavateli. A myslím, že to na té budově je znát.  
is

ISS_4245 ISS_4270 ISS_4253 ISS_4282