Technický list, který by vám neměl uniknout
Současnost i ekonomický vývoj nesmírně přeje rychlým a lehkým technologiím, které to však staví před stále náročnější požadavky. Jednou z nich jsou neustále se zvyšující a zpřesňující požadavky na nejrůznější konzolová zatížení příček či podhledů. A právě z těchto důvodů by neměl nově vydaný technický list uniknout vaší pozornosti. 
 
Při posuzování konzolových zatížení je třeba skloubit a posuzovat několik kritérií. Prvním je lokální únosnost v daném místě konstrukce a druhým je celková únosnost konstrukce. Tato zdánlivě snadná kombinace faktorů není zdaleka tak snadná, jak to na první pohled vypadá. Pro posouzení potřebujete poměrně velké množství dat, které musíte vzít v úvahu. A data lze v tomto případě převážně na základě zkoušek, z kterých potom vychází příslušné výpočty. Právě výsledky obojího shrnuje výše uvedený technický list. Naleznete zde odstupňovaně lokální únosnost podle způsobu upevnění a použitých upevňovacích prostředků, ale zároveň i únosnost celkovou podle typu použitých profilů a opláštění. To vše pro příčky, předsazené stěny a podhledy. 

VT03.cz_TL_v2_str22-02

Dílko o 23 stranách, při kterých se váš mozek rozhodně nebude nudit. Ale odměnou vám bude mnoho vyřešených situací. Ať již těch, co jsou v technickém listu přímo uvedeny nebo těch, které si odvodíte z nabytých a zvládnutých vlastností.
 
M.N.

Stránky z VT03.cz_TL_v2