Praxe ukazuje, že v suché výstavbě je třeba řešit různě složité situace, které před stavaře postaví architekt – projektant. Právě nedávno jsme se setkali s problémem lepení těžkých obkladů na bytových příčkách v prostoru kuchyní a koupelen. Jednalo se o velkoformátové obklady z mramoru a těžké keramiky. Pochopitelně padla otázka, jakou desku do konstrukce zvolit. 

KNAUF Vidiwall je deska, která nezklame 
Lepení těžkých velkoformátových obkladů na sádrokartonové bytové příčky má vícero rovin. Nejde totiž jen o volbu správné desky, ale také o technologii lepení a volbu ideálního lepidla. Pokud se pohybujeme v prostorách koupelen a případně i kuchyní, většinou musíme počítat s tím, že se jedná o prostor s vyšší vlhkostí, byť jen krátkodobou. Běžně se za tímto účelem používají do koupelen impregnované desky Knauf Green. Jenže těžké velkoformátové obklady, například z mramoru, to už je jiné zatížení než klasický keramický střep. Kombinace vlhkého prostředí a požadavek na vyšší nosnost stěny vyústí logicky k volbě jiné desky než sádrokartonové. Vítězným materiálem je deska sádrovláknitá, konkrétně Knauf Vidiwall. Je to deska vyráběná z vysoce kvalitní sádry a celulózových vláken. Vyniká vysokou pevností, a přitom je vhodná právě do vlhkých prostor. V odtrhových zkouškách si vede prostě nejlépe. Přitom ale výhoda této sádrovláknité desky je v tom, že má stejné rozměry jako klasická sádrokartonová deska, takže příčku s dvojitým záklopem nemusíte nutně dělat celou ze sádrovláknitých desek, ale můžete je kombinovat se sádrokartonovými. To znamená jako první desku dát sádrokarton a jako druhou teprve sádrovláknitou, na kterou se následně lepí silné a těžké mramorové obklady (tento postup byl například zvolen u rezidence V Tower v Praze). Podrobnosti ke konstrukci příček Vidiwall řeší technický list W36
 

kn00357 ISS_9671

Sádrovláknitou desku Vidiwall je možné vidět i v jiných konstrukcích. Protože je to deska odolná proti mechanickému poškození, používá se také do prostor jako jsou školy, zdravotnická zařízení anebo v bytových či apartmánových domech na komunikačních chodbách. Prostě tam, kde hrozí při provozu nějaké možné povrchové poškození. Díky své odolnosti vůči vlhkosti a vysoké pevnosti má časté uplatnění také v konstrukcích obvodových plášťů domů, například u provětrávaných fasád. 

ISS_8172 Vidiwall součástí provětrávané fasády kn05288

Flexkleber Schnell a technologie lepení 
Velké formáty se doporučuje lepit speciálním lepidlem KNAUF Flexkleber Schnell a to metodou Buttering – Floating. Flexkleber Schnell je rychletuhnoucí, cementové, mrazuvzdorné, flexibilní lepidlo se sníženým skluzem (třída C2 FT S1), které je vhodné pro lepení všech typů dlažeb a obkladů s nízkou i vysokou nasákavostí, tedy včetně zmíněného mramoru. Jeho nejvýznamnější výhodou je právě rychlost, která je u lepení velkých formátů potřeba. Vedle rychlého náběhu pevnosti totiž dojde také v celé lepené ploše k rychlému snížení obsahu vody spotřebované na krystalizaci (tvrdnutí) lepidla. Proto nedochází k jevu, že by se vlhkost držela uprostřed střepu po dlouhou dobu a rozmáčela tím podklad. Každopádně je nutné používat technologii oboustranného lepení (Buttering – Floating), kdy se lepidlo nanáší jak na podklad, tak na střep. V případě kontaktních vlhkých prostředí (např. sprchové kouty) je třeba nezapomenout na, před lepením správně provedenou, hydroizolaci. Pro tyto případy Knauf doporučuje kombinaci netkané hydroizolační geotextilie KNAUF Hydroflex a lepidla Flexkleber Schnell, protože je možné provádět hydroizolaci a lepení obkladu v jednom pracovním sledu. Navíc systém Hydroflex má k dispozici těsnicí pásky a tvarované vnitřní a vnější rohy, což značně urychluje práci a eliminuje možné chyby řemeslníka. A ještě na jedna věc se nesmí při lepení velkých a těžkých formátů zapomenout. Podklad před lepením napenetrovat, například penetrací KNAUF Spezialhaftgrund. 
 
Z výše popsaného potom vychází, proč je sádrovláknitá deska Vidiwall pod těžké obklady velmi robustním a spolehlivým řešením. Ale to neznamená, že sádrokarton nelze použít. Pokud sádrokartonové desky dobře zaizolujete již zmíněným Hydroflexem a použijete rychletuhnoucí Flexkleber Schnell, potom jsou sádrokartonové desky GREEN, a především DIAMANT naprosto spolehlivým řešením. Jen kompromisy v podobě ošizené hydroizolace, či běžného lepidla už tak snadno neodpustí. 

kn00354-1 ISS_7729 Velkoformátové a těžké obklady si s deskou Vidiwall rozumí

Pozor na šrouby při zavěšení umyvadel a jiných zařizovacích předmětů
Součástí bytových příček v koupelnách jsou také různé zařizovací předměty, například umyvadla, závěsné WC apod. Jedná se tedy o velké a těžké předměty. V tomto ohledu nezáleží na tom, jestli je v konstrukci sádrovláknitá deska nebo sádrokartonová. Mnohem důležitější je použít například univerzální držák W234. 
 
Těžké zařizovací předměty s rizikem dynamického zatížení, jakou jsou třeba kuchyňské skříňky, je třeba upevňovat vždy hmoždinkami do dutých stěny (např. hmoždinka KNAUF HARTMUT). Její aplikace je rychlá, bez nutnosti použití nářadí, dají se opakovaně povolit a zase upevnit, a hlavně její funkčnost je na věky. Upevnění pouze šroubem, byť do vysokopevnostních desek je řešení pohodlné a v počátečních pevnostech zdánlivě dostatečné. Nicméně riziko postupného uvolnění a rozvolnění šroubu v sádře je vysoké. Nehledě na to, že šroub při šroubování nesmíte protočit. Únosnost jde pak radikálně dolů. A poslední argument pro bezpečnou hmoždinku je její samotná únosnost. Nejlepší šroub v nejlepší desce unese 35 kg, hmoždinka 65 kg. To je téměř 2 x tolik.
 
Nejrůznější případy a jejich řešení jsou podrobně vysvětlena v technickém listě Knauf VT03.cz pod názvem Upevnění zatížení na stěnové a podhledové systémy, jehož novela byla vydána v polovině roku 2022 (viz také text v rubrice „Praxe“).