Během cestování ze stavby na stavbu člověk kolikrát žasne, co zajímavého se u nás v Čechách vlastně vyrábí. Firmu Fural, která má výrobní halu v Prachaticích, by nezasvěcený pravděpodobně nehledal. A přitom sem každý měsíc přijíždí a odjíždí několik kamionů, aby přivezly z Počerad červené protipožární desky Knauf RED Piano, a naopak odvezly nové kovové podhledy do zahraničí, převáženě na stavby v Německu, Švýcarsku nebo Rakousku. Ptáte se zřejmě, co má společného Knauf s kovovými podhledy. Jak tohle jde dohromady? Nezbývá než zajet do Prachatic za Viktorem Kutscherem, zodpovědným za prodej v Česku a na Slovensku, a Vlastimilem Pilařem, vedoucím výroby v Prachaticích.

Ohlédnutí do historie
Firma Fural vznikla po druhé světové válce a od začátku se zabývala zpracováním kovů, respektive plechů. Výroba se zaměřila především na opláštění budov. V šedesátých a sedmdesátých letech znal skoro každý vlnité plechy Fural. Od plechů byl jen krůček ke kovovým podhledům. V roce 2000 firmu Fural koupila německá firma pana Demmelhubera, která se věnovala vnitřní výstavbě jako byly hotely, nejrůznější obchody, zdravotnická zařízení apod. Rodinná firma viděla ve spojení zajímavou perspektivu, protože kovové podhledy nacházely v realizovaných projektech uplatnění. Zejména v akustické a protipožární variantě. Nejvíce se v té době prosazovaly na rakouském trhu. Na základě těchto zkušeností vedení společnosti rozhodlo o akvizici německé firmy Dipling a ještě později o koupi švýcarské firmy Metalit. Dnes všechny firmy vlastní jedna rodina, ale značky zůstaly zachovány. No a do hry se dostává také závod v Prachaticích. V roce 2007 se v Prachaticích postavila nová hala. Zajímavé je, že každá firma se specializuje na jeden stěžejní produkt. Zatímco firma Dipling se věnuje výrobě stropních podhledů z tahokovu s povrchovou úpravou Parzifal, Metalit zase specializují mimo jiné na výrobu jednodílných hliníkových baffellů. Fural se naopak zaměřuje na produkci kovových požárně-odolných podhledů, respektive akustických kazetových podhledů. Stropní kazety z plechu se nejprve vyrobí v Rakousku a pak přicházejí do Prachatic, kde proběhne finální montáž včetně sádrokartonových desek Knauf. 

SKL Klinikum Lüneburg 5

Protipožární podhledy FURAL 
Kovový podhled Fural tvoří kazety dodávané s hotovou povrchovou úpravou a s perforací. Jejich největší výhodou je snadná a bezprašná montáž, dlouhá životnost, možnost snadné údržby a čištění. Kovové podhledy mohou splňovat požární odolnost EI30 a EI 90, resp. F30 a F90. V závodě v Prachaticích se zpracovávají protipožární desky Knauf RED Piano 9,5, 12,5, 18 a 20 mm tloušťky, což znamená, že se řežou a frézují i lepí na potřebné rozměry a tvary. Sádrokartonových desek tl. 9,5 mm se v Prachaticích rozřeže cca 12500 m2 za měsíc, což odpovídá cca 5 kamionům. Na „sádrovně“, kde je hlavním produktem (až 90 % výrobní kapacity sádrovny) je výroba tzv. Formteile F10, což je speciální prefabrikovaný díl, který slouží pro napojení kazety na stěnu. Ale hlavním úkolem je zaručit předepsanou požární odolnost kazety podhledu jako celku. Formteil je lepený díl a vyrábí se z desky RED Piano 12,5 mm silné, přičemž jedna deska vystačí na jeden Formteil, který může mít různý tvar. Formteile je dlouhá 2,5 metru. Měsíčně se v Prachaticích vyprodukuje až 2000 kusů tohoto specifického sádrového komponentu, což odpovídá cca 2,5 kamionu protipožárních sádrokartonových desek.

Požár, akustika a osvětlení
Při výrobě podhledových kazet se na konstrukci připevňují otvírací prvky a zámečky, které jednak přispívají k snadné montáži, ale hlavně umožní výklopnou funkci. Kovový podhled tak nemusí mít revizní dvířka, ale jednotlivé kazety je možné v případě potřeby sklopit, a protože jsou uchyceny na kolejničkách, tak i shrnout k sobě (princip harmoniky). Tím je umožněn snadný přístup do prostoru nad podhledem (pro servis instalací například). Aby byla dosažena požární odolnost celé kazety, je nutné ji zaklopit protipožární deskou Knauf RED Piano včetně bočních stran (proto se po stranách vkládají šroubují - a lepí proužky sádrokartonu 18 mm tl.). Takže shrnuto – kovová část podhledu – kazety – vytváří výsledný design podhledu a sádrokarton zabezpečuje jeho požární odolnost. 
Nyní musí logicky padnout také otázka, jak je to s osvětlením. Možností je více. Firma Fural navázala spolupráci s vybranými výrobci světel, převážně ledkové technologie, kteří k tomuto účelu vyvinuli různé svítící prvky vkládané přímo do kazet (limitem byla výška 52 mm aby se vešly pod záklopovou desku). Tyto se pak rovněž montují v Prachaticích rovnou do kazety. Zákazník tak získá kompletní systém, který stačí jen zapojit, aniž by byla nutná přítomnost elektrikáře. Světla mohou mít ale různé tvary a seskupení. Vyžaduje-li to konkrétní situace, musí se osvětlení kompletovat také s protipožárním kastlíkem, který se v Prachaticích vyrábí rovněž z červených desek RED Piano různé tloušťky (12,5 nebo třeba 18 mm). 

ISS_2102 ISS_2108 ISS_2124

Příprava pro projektanty
Požární podhledy Fural nacházejí uplatnění v mnoha situacích, hlavně však v únikových cestách, jako jsou chodby, prostory u výtahů apod. Již řadu let se prosazují ve zdravotnických zařízeních v Německu, Rakousku i Švýcarsku. Projektanti mají k dispozici technickou podporu, která na základě zadání vytvoří konkrétní nabídku celého podhledu včetně detailů napojení a rozmístění osvětlení. U těchto podhledů není potřeba řešit dilatační spáry, protože konstrukce podhledu není nikdy napojená přímo na zdivo – vždy je přítomen některý z kotvicích prvků. Akustické parametry se řeší vhodnou volbou perforace (od 0,7 do 14 mm průměru). Na výběr je samozřejmě různé barevné provedení, které se řídí vzorníkem RAL. Součástí podhledů může být i stropní chlazení. V tomto ohledu je nejdál Rakousko, kde až 95 % nových budov je vybaveno stropním chlazením. Zajímavé zahraniční reference jsou určitě inspirací i pro české projektanty, a tak se může spolupráce s firmou Knauf ještě více rozrůstat. 
i.s. Foto archiv firmy Fural a autor

SKL Klinikum Lüneburg 4 Waldkliniken Eisenberg 1