Na tuto zdánlivě nesmyslnou otázku dává odpověď nová centrála firmy CLOOS, předního odborníka na svařovací techniku. Pro zajímavost, firma byla založena již v roce 1919 Ing. Carlem Cloosem v německém Siegen-Weidenau. Dnes umí svařit všechny možné železné i neželezné materiály flexibilně konfigurovatelnými svařovacími stroji včetně vysoce automatizovaných řešení. Dodejme světové úrovně. Svařovací stroje se v dnešní době logicky neobejdou bez elektroniky a k té patří také množství tištěných spojů. Právě motiv tištěného spoje se stal inspirací pro projektanta, který navrhl pro firmu CLOOS architekturu nové centrály v Nupakách nedaleko Prahy. Interiér nové centrály je postaven s vydatným přispěním suché výstavby, kterou realizovala česká firma GIPSMONT.  

CLOOS 2

Téma tištěného spoje se stalo leitmotivem interiéru celé budovy včetně sádrokartonových konstrukcí. Motiv byl projektantem „vtištěn“ do příček a většiny podhledů jako LED osvětlení doplněné různě barevnou grafikou. Na první pohled atraktivní a současně funkční detail byl ale v mnoha směrech složitý na realizaci. Sádrokartonář musel docílit, aby k sobě pasovaly nejen děrované akustické desky Knauf Cleaneo, ale také navazující plné desky a samozřejmě již zmíněné LED osvětlení. To si vyžádalo velmi pečlivou přípravu (trvala dva měsíce) a pak také vysokou přesnost při realizaci.  

CLOOS 3

Řešení příček a podhledů 
Konstrukce příček W112 s dvojitým záklopem deskami Knauf White není u podobných administrativních budov nic neobvyklého a v mnoha případech bohatě postačí, pokud bereme na zřetel akustické či požární vlastnosti. Ovšem u některých příček musely být bílé desky vystřídány deskami červenými (Knauf RED Piano). Vyžádal si to požadavek na vyšší požární odolnost v daném místě. Protože objekt má přízemí a jedno patro k tomu, protipožární ochrana nebyla u této budovy nikterak složitá. Samozřejmě i zde se najdou samostatné požární úseky, kterým bylo potřeba věnovat zvláštní pozornost. Jednalo se například o strojovnu vody, schodiště apod. V těchto případech konstrukce W112 zaklopená dvojitě deskami RED Piano splnila požadovanou požární odolnost 60 minut. Protože ale většina „běžných“ příček v interiéru má výšku menší než 4 metry, bílá deska v sádrokartonových konstrukcích odpovídala všem požadavkům a požárním předpisům. 

CLOOS 4 CLOOS 11

Máte-li možnost vstoupit do budovy, nemůžete si nevšimnout všudypřítomné barevné grafiky, která vizualizací připomíná tištěné spoje. Pozornosti neuniknou ani zajímavé podhledy. Ze školy víme, že tištěné (plošné spoje) slouží běžně k osazení elektronických součástek, které propojují vodiče vytvořené v tenké kovové vrstvičce na povrchu desky. V budově firmy CLOOS je to ale trochu jinak. Vodiče jsou nahrazeny částečně LED osvětlením integrovaným do akustických děrovaných podhledů Knauf Cleaneo s UFF hranou (čtvercové děrování 12/25). Za zmínku stojí, že UFF hrana má speciální tvarování, které vytváří dostatečný prostor pro tmel a díky tomu je spoj mezi deskami velmi pevný a také nenáchylný k praskání. Používá se vždy osvědčený tmel Uniflott. Doplňme, že hrana je již z výroby penetrována. To vše dohromady pochopitelně usnadňuje montáž.

CLOOS 5

Po obvodě místností se místy doplňovala plná deska, ale ne vždy byla stejně široká, což vyplynulo z konkrétní situace. Plná deska tak tvořila borduru kolem podhledu. Někde se kostičky Cleaneo desky špachtlovaly, aby se vytvořila souvislá plná bordura a minimalizovaly dořezy desek Cleaneo. Používal se pouze vysoce kvalitní a hlavně spolehlivý tmel Uniflott. 

Práce na děrovaném podhledu začínaly uprostřed, což je vždy velmi náročné na přesnost proměření, jak kvůli designu, tak z důvodu malého prořezu. Kromě toho se ale muselo předem počítat se vzduchotechnikou, klimatizací a samozřejmě s již zmíněnými drážkami na svítidla. 

CLOOS 6

Světelné lišty jako vodiče v podhledu ze sádrokartonu
Největším oříškem bylo vymyslet, jak do podhledů (děrovaných i plných) zapasovat LED světelné lišty, které byly 3,5 cm vysoké. Navíc v některých místech vedly napříč montážním rastrem. Zvolila se proto metoda, kdy se akustické desky vypodložily dvěma páskami sádrokartonu, tj 2,5 cm. K prořezaní drážek na svítidla se použila oscilační pila, přičemž se muselo pečlivě ohlídat, aby nedošlo k porušení rastrů a linie kostiček. Když si představíme jak vypadá tištěný spoj, je hned jasné, že v některých místech byly tyto světelné lišty zhuštěné, tak aby kopírovaly obrysy „zploštělých vodičů“ a vytvářely dojem linií tištěného spoje. Výsledný vizuální efekt je ovšem perfektní. Pracnost byla extrémní. Navíc bylo nutné respektovat také akustiku místností, neboť se jedná o administrativní budovu a mnoha kancelářemi, což si rovněž vyžádalo pečlivé zpracování detailů. V podhledech se spotřebovalo okolo 700 m2 Cleaneo desek.

CLOOS 8

Ještě se zastavíme u jednoho zajímavého detailu – světlíku umístěného v chodbě, který umocňuje estetický a technicistní dojem z budovy. Rovněž zde, stejně jako na některých dalších detailech mimo sádrokarton, najdeme grafiku a světlené efekty připomínající vodiče tištěných spojů. Celkový dojem je prostě dokonalý.   

CLOOS 9

Nová administrativní budova firmy CLOOS je skvělým reprezentantem nejen samotné firmy, ale také sádrokartonářské práce, kde k sobě musely najít tu správnou cestu technické možnosti a originální architektonický návrh. Dodejme na závěr, že investorem stavby byla firma CLOOS Praha, spol. s r. o., generálním dodavatelem firma GOLDBECK Bau, s.r.o., architektonický návrh zpracovalo studio Atelier 6, s.r.o., projektantem byl ZIAH, s.r.o., a suchou výstavbu realizovanou výlučně z materiálů Knauf měla na starost firma GIPSMONT, s.r.o.  
 
Použité fotografie jsou z archivu firmy CLOOS.

CLOOS 10