Nový Požární katalog Knauf

Nový Požární katalog firmy Knauf s datem vydání 5/2021 je tu, tak mu pojďme krátce nahlédnout pod pokličku. Od jeho prvního vydání v roce 1996 letos uběhlo právě 25 let. Ten právě vydávaný se rozrostl z původních 60 stránek na více než dvojnásobek, tedy 132 stran. A stejně tak jako ty předchozí zůstává především nástrojem pro rychlé nalezení správného technického řešení pro profesionály.
Je trochu paradox, že přesto, že se jedná o poměrně mocný marketingový nástroj suché výstavby, jde o ryze technický dokument plný exaktních technických a důležitých dat a jeho hlavním účelem je i nadále nabízet především bezpečná řešení.
Základní graficko-technické rozložení vnitřku katalogu nabízí vždy na levé straně parametry konstrukce a na pravé straně potom hodnoty požární odolnosti a parametrů k ní se vážící. Důležitá je hned druhá strana za obálkou, kde najdete přehled změn vzhledem k poslednímu katalogu (5/2020).
K nejdůležitějším změnám patří uložení izolace u podhledů ve funkci samostatných požárních předělů (EI podhledy), kde izolace nad hlavními profily může být uložena průběžně a nikoli ve dvou vrstvách.

Požární katalog Knauf dietu nedrží_detail1

U podhledů byly rovněž nahrazeny skladby se dvěma vrstvami desek 20 mm třemi vrstvami desek RED 15, které jsou daleko běžnější a dostupnější. V skladbách příček a podhledů s opláštěním deskami DF (RED Piano, Diamant) je nyní možné používat i desky DRYSTAR do vlhkého vnitřního prostředí. Příznivce vysokých příček potěší rozšíření maximální výšky příčky W115 (dvojité profily) ze 4 na 5,5 m pro profily CW 75 a na 6,0 m s profily CW 100. Maximální výšky příček s deskami Aquapanel a s požární odolností se zvedly ze 4 až na 5 m. Drobné změny a lepší uspořádání naleznete i u výšek instalační příčky W116. Nové jsou skladby pro nosné stěny na bázi oceli opláštěné deskami RED, a to na 45 i 60 minut.
Zcela nová je konstrukce kouřové zábrany W120. cz. Zábrana vlastně tvoří zavěšenou příčku, a proto prosím věnujte při první montáži zvýšenou pozornost systému upevnění.

Požární katalog Knauf dietu nedrží_detail3

Další novou konstrukcí je úzké napojení příčky na fasádní paždíky s tloušťkou pouhých 45 mm a požární odolností až 60 minut.

Požární katalog Knauf dietu nedrží_detail2

Poprvé byly do požárního katalogu zařazeny i Knauf požární ucpávky prostupů, a to včetně unikátních protipožárních tyčinek pro tenké spáry. Opláštění pro šachtové stěny W628B jsou shodné s opláštěním šachtových stěn W629. Pro příznivce umístění elektrozásuvek do příčky na poslední chvíli máme řešení v podobě protipožární tmelové podložky (kříže), jejímž vložením do krabice zásuvky či vypínače se stane elektrozásuvka požární. Drobných úprav doznaly také některé tloušťky protipožární omítky Vermiplaster. Maximální výšky příček jsou posuzovány s vlivem plošného vodorovného zatížení tlakovými rozdíly v budově 0,2 kN/m2, které jsou i podstatnou ochranou i proti kmitání příčky. Jedná se o velmi důležitý prvek bezpečnosti zohledňující vliv podmínek při výstavbě. Požární katalog Knauf, vydání 5/2021 je tak starým známým s vylepšenou ergonomií ovládání a s velmi rozšířeným obzorem.