Olomouc je statutární univerzitní město s dlouhou historií a zajímavou architekturou, do které nedávno přibyl nový areál Waldorfské základní školy a školky. Waldorfská pedagogika spojuje základní vzdělání s rozvíjením lidské osobnosti a s důrazem na rozvíjení individuality. Ze základních waldorfských principů vycházel také architektonický návrh školy postavené na zelené louce, jehož autorem je Petr Leinert.
 

DJI_0812

„Naším záměrem bylo vyjádřit rovnováhu mezi věděním a citem, která se s věkem samozřejmě vyvíjí, a dát této myšlence hmotnou podobu,“ vysvětluje Petr Leinert. „Zatímco předškolní věk je organičtější, školák potřebuje většířád. Proto je mateřská školka celá v křivkách, zatímco základní škola má pevně definovaný tvar tříd propojených zvlněným pohybem chodeb“, dodává Petr Leinert. Konstrukčně se jedná o systém monolitických příčných nosnýchstěn a stropů v rozponu 7,2 metru a pórobetonem vyzdívaného obvodového pláště. Systém byl takto zvolen proto, abybylo možné snadno využít materiály v nepravidelných tvarech. Což byl i důvod pro suchou výstavbu, která má velký podíl na dokončení stavby.
 

ISS_8321 Křivky sádrokartonových podhledů symbolizují princip waldorfského učení

Knauf Cleaneo tvoří interiér
Velkou část povrchu stropů tvoří sádrokartonové podhledy, které se velmi dobře organicky tvarují. Důležitým požadavkem byly kromě estetického hlediska také velmi náročné akustické parametry, které bylo možné splnit prostřednictvím děrovaných akustických sádrokartonových desek Knauf Cleaneo. Akustické vlastnosti byly řešeny samostatným projektem specializované firmy Dekprojekt, s.r.o. (Ing. Petr Kropáč). Zejména tvarování podhledů se upravovalo na základě doporučení na zlepšení akustiky v jednotlivých prostorech (hala, chodba atd.). Za povšimnutí stojí i zajímavý detail zakončení podhledů v křivkách. Jedna věc je ale teorie a druhá praxe. Nicméně kvalitní akustické vlastnosti potvrdilo finální měření a také spokojenost vedení školy. „Měli jsme možnost srovnat akustické vlastnosti interiérů v průběhu stavby a musím potvrdit, že po instalaci akustických podhledů byl zřetelný doslova extrémní rozdíl v hlučnosti i v akustickém komfortu. A to včetně učeben, ve kterých je při výuce přítomno 22 dětí,“ řekla nám Monika Machytková, ředitelka školy.
 
 

ISS_8330 Křivky a zase křivky ISS_8315 Akustické parametry řešil samostatný projekt specializované firmy

Kromě akustických podhledů se v interiéru školy použily tradiční konstrukce sádrokartonových předstěn z býlích desek Knauf White. Vzhledem k charakteru stavby byla důležitá také požární odolnost, která však byla řešena v rámci jednotlivých požárních úseků prostřednictvím prvků hrubé stavby. Suchá výstavby pomohla s požární odolností v prostupech instalací v prostoru mezi podhledem a stropem. V těchto případech se používají červené desky Knauf RED Piano.
 
Stavba Waldorfské základní a mateřské školy trvala 16 měsíců, ale příprava stavby si vyžádala mnohem delší časový úsek, jak nám sdělila Monika Machytková, ředitelka společnosti a současně investor v jedné osobě.„Dlouho jsme sháněli pozemek, až se nám podařilo město přesvědčit, že jsme solidní partneři a že o naši pedagogiku bude v Olomouci zájem.“ Projekt zahrnoval stavbu dvou prakticky identických budov (základní škola + mateřská škola), přičemž na stavbu mateřské školy se podařilo získat dotaci, a tak muselo proběhnout veřejné výběrové řízení na generálního dodavatele, kterým se stala akciová společnost Zlínstav.

ISS_8318 Spojovací hala mezi učebny se zajímavým designem ISS_8336