Sádrová omítka na betonovém stropě? Proč ne. Jen musíme respektovat fyzikální zákony a řídit se radou výrobce. Logicky je riziko odpadnutí omítky ze stropu větší než u svislého zdiva. Nejde jen o gravitaci, ale o fakt, že měrný povrch betonového stropu, což bývá často vylitá betonová deska anebo spiroly, je vlastně menší (dáno hrubou strukturou stropu a nesouměrným povrchem). 
 
Tvar, teplota a vlhkost
Aplikace sádrové omítky Knauf má v podstatě tři bezpečnostní kritéria, která musíme dodržet. Předně je nutné omítku realizovat v době, kdy je beton vyzrálý a dotvarovaný. Zcela zásadní je, aby byl betonový strop perfektně vyschlý. Posledním rizikem je teplota. Beton nesmí být v každém případě promrzlý. Omítat můžeme při teplotách nad 5 °C a současně musíme při práci zabránit proudění vzduchu. Jakmile máme hotovo, je zapotřebí naopak místnost kvalitně větrat, abychom vlhkost dostali co nejdříve z omítky pryč. Pozor ale na situaci, kdy přes den omítáme v přípustné teplotní toleranci, ale v noci teplota klesá. S tím musíme předem počítat a přizpůsobit se situaci.

sadrova omitka

Pozor na tloušťku 
Známe to z praxe, Občas se stane, že stropy se „nepovedou“ tak jak bychom si představovali a srovnat rozdíly například velikosti 3 cm na ploše není prostě u sádrové omítky reálné. Ono je to prakticky neproveditelné jakýmkoli omítkovým systémem. Musíme brát na zřetel, že sádrovou omítku nelze na strop realizovat ve dvou vrstvách. Vždy jen a pouze v jedné. Z toho vyplývá, že maximální tloušťka sádrové omítky na stropě může být maximálně 15 mm. Pokud to nestačí, můžeme si pomoci tím, že na strop v rastru 50 x 50 cm nastřílíme tzv. Knauf PutzPiny (jsou to v podstatě speciální „kotoučové“ hmoždinky), které nám umožní zvýšit tloušťku vrstvy omítky až na 27 mm, ale ani o milimetr více. Když ani to nebude stačit, má Knauf jiné elegantní a zcela bezpečné řešení. Jednoduše realizujeme pod nerovným stropem sádrokartonový podhled a máme vystaráno a investor bude spokojen.  

ID_594061 PutzPin 2

Bez penetrace to prostě nepůjde
Realizovat sádrovou omítku bez penetrace ať už se jedná o svislé stěny nebo dokonce o strop, je prostě hazard. Aby omítka perfektně a spolehlivě držela, musíme předem povrch napenetrovat. Volba penetrace se řídí podkladem. Jestliže mluvíme o omítání betonových stropů, tak samozřejmě volíme Betokontakt, který zajistí odpovídající propojení podkladu a sádrové omítky. U stěn se řídíme nasákavostí omítaného zdiva a ve většině případů volíme Knauf Aufbrennsperre nebo Knauf Grundiermittel 60 v ředění 1:3 s vodou. 
 
Všechny správné, výše uvedené postupy a opatření zajistí dokonalé spojení sádrové omítky a podkladu. Ve spoji vznikne velký, správně „prorostlý“,  pevný a stabilní krystal sádry.

ID_273472_Betokontakt_5kg

Vyhřívané stropy jsou „in“
U řady moderních staveb se dnes s úspěchem používá kombinace stropního vytápění a chlazení. Tento sálavý způsob vytápění je nejen komfortní, ale rovněž nejpříjemnější pro člověka. Navíc pomáhá vytvářet zdravé prostředí, protože se v místnosti nevíří prach a nedochází k nepříjemným teplotním skokům, jako například u zapnuté standardní klimatizace. Instalace kapilárních rohoží (případně potrubí) se provádí buď s pomocí podhledu, ve kterém Knauf používá speciální sádrokartonovou desku Thermoboard s příměsí uhlíku (vylepšuje tepelnou vodivost desky), anebo také instalací rohoží přímo do sádrové omítky, která je pro tyto účely vhodná. Pro srovnání efektivita stropního vytápění s rohožemi v omítce je až o 30 % vyšší, než u podhledu.
Jen musíme opět myslet na maximální tloušťku vrstvy, jak již bylo řečeno výše. 
 
 

sadrova omitka strop 2