V Moravské Třebové byla na jaře letošního roku dokončena novostavba budovy Nemocnice následné péče, jejímž investorem je Pardubický kraj. Moderní areál se představuje s užitnou plochou 5913 m2 a 70 lůžky následné péče. Jedná se o největší investici Pardubického kraje v Moravské Třebové ve výši 214 milionů korun (bez DPH). Areál nemocnice zahrnuje také oddělení rehabilitace, laboratoře, stanoviště záchranné služby a samozřejmě administrativně-provozní část. Zhotovitelem stavby je firma VCES a.s. a autorem projektu je firma SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

ISS_9705

Interiér a suchá výstavba Knauf
Konstrukce třípodlažního objektu nemocnice v Moravské Třebové je zajímavá tím, že byla navržena v systému pórobetonových tvárnic. Nosné zdi jsou 45 cm silné a po obvodě jsou opatřeny tepelně-izolační omítkou. Prakticky celý interiér tvoří suchá výstavba Knauf. Vzhledem k tomu, že objekt je třípodlažní, byla řešena suchou výstavbou i požární ochrana. Zatímco v běžné příčce, která odděluje například ordinace, pokoje a kanceláře, stačily „bílé“ Knauf White desky, tak u příček oddělující dva požární úseky, je nahradily desky červené Knauf RED Piano. Konstrukce příček je v systému W112 (2 x 12,5 mm silná sádrokartonová deska na profilech). Požadavek na parametry vzduchové neprůzvučnosti v tomto případě nevybočoval od běžné normy, vztahující se k tomuto typu zařízení, takže s ohledem na dvojitý záklop příček byla volba „bílé desky“ naprosto vyhovující. A kromě požární odolnosti v únikových chodbách již nebylo nutné nic „náročného“ vlastně řešit. Výjimku představují tradičně toalety, kde jsme při naší první návštěvě na stavbě zaregistrovali impregnované desky Knauf Green. Do výčtu suché výstavby patří také různé předstěny a podhledy, ve kterých se často ukrývají instalace a osvětlení. Podle vyjádření realizátora suché výstavby dosahuje plocha všech příček zhruba 7000 m2.

ISS_6741 Interiér vytvořily sádrokartonové konstrukce W 112 ISS_9703 V příčkách oddělující dva požární úseky jsou červené desky RED Piano

Omítky, obklady, hydroizolace…
Když si vedle sebe představíme hrubý povrch pórobetonových stěn a hladký povrch sádrokartonových příček, je jasné, že něco tomu chybí. Je to sádrová omítka, která se stříkáním nanesla na všechny povrchy nosných pórobetonových stěn a tím sjednotila oba, nyní hladké, povrchy v jeden vyvážený celek. V nemocnici se použila sádrová omítka MP 75, tedy klasická nelehčená. Sádrové omítky se v hledáčku projektantů vyskytují v poslední době často, protože dobře vypadají a suchou výstavbu vhodně doplňují, přičemž jejich realizace je rychlejší než u konkurenčních materiálů. V případě zdravotnických zařízení zdůrazníme ještě další výhodu – svým složením přispívají k lepšímu a zdravějšímu prostředí. 

ISS_6755 Sádrové omítky MP 75 sjednotily povrchy stěn

V každé nemocnici se vyskytuje množství ploch, které se obkládají, nebo kde se pokládá keramická dlažba. Také v těchto případech zvolila stavební firma kompletní systém Knauf, to znamená penetraci, tekutou dvousložkovou hydroizolaci, lepidlo na obklady a dlažbu, spárovací hmoty. Nejvhodnější je osvědčené cementové lepidlo Knauf Flexkleber a spárovací hmota Fugenbunt. Pro zajímavost v této nemocnici bylo položeno kolem 4000 m2 obkladů a dlažeb.   

ISS_9685 Všechny koupelny jsou účelně zařízené ISS_9702 Při obkládání byl použit kompletní systém Knauf včetně hydroizolací

Nemocnice následné péče v Moravské Třebové byla z pohledu suché výstavby pravděpodobně standardní realizace. To možná někoho svádí říci, že přece o nic nešlo. Popravdě, u každé stavby o něco jde, pokud má být perfektní a sloužit svému účelu. Nemocnice je navíc zařízení, které je neustále na očích veřejnosti. Jsou tu technické finesy, které nejsou z pochopitelných důvodů vidět, ale přece tu být musí. Třeba rozvody medicinálních plynů, podlahy s antibakteriální úpravou, členité podhledy s osvětlením a snadno omyvatelným povrchem a tak dále. Výstavba areálu nemocnice zahrnovala i úpravu okolního exteriéru včetně příjezdových komunikací, zeleně a chodníků. Budeme si jen přát, aby takových podobně zdařilých zařízeních přibylo v České republice ještě mnohem víc.

ISS_9697