Nové Spektrum v Čestlicích plné Diamantů

Čestlice je oblast na jihovýchodním okraji Prahy, kde vyrostla pravděpodobně největší nákupní zóna v Čechách. Ohlédneme-li se trochu nazpátek, tak v roce 1998, tedy v době, kdy se Václav Havel stal podruhé českým prezidentem a naši hokejisté přepsali v únoru dějiny hokeje tím, že se stali vítězi slavného olympijského turnaje v Naganu, bylo zde otevřeno nákupní centrum SPEKTRUM.

Po tak dlouhé době bylo na čase s ním něco udělat. Původní objekt byl prakticky srovnán se zemí a bylo tak umožněno postavit zcela nové SPEKTRUM. Investorem je CPI PROPERTY GROUP, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně,Varšavě a regionu střední a východní Evropy,autorem projektu Chapman Taylor, s.r.o. a generálním dodavatelem firma GEMO a.s.
 

Spektrum Čestlice_Knauf0.jpg

Nové SPEKTRUM je jiné. Jeho charakter vyjadřuje predikát „Strip Mall“. To je typ obchodního centra, které obsahuje různé maloobchody v jedné řadě za sebou a přitom každý obchod má svůj vlastní vstup ze společného venkovního chodníku. Prioritu mají většinou menší obchody, což je v případě OC SPEKTRUM v Čestlicích pravda. Investor charakterizuje nové obchodním centrum jako zelenou nákupní oázu uprostřed čestlické komerční zóny, která svým pojetím a obsahem bude cílit na typickou cílovou skupinu zákazníků, tedy těch s vyššími příjmy, kteří bydlí převážně v blízkém okolí. Najdou tu zhruba 6500 m2 nákupní plochy, která je ovšem vetknuta do zeleného okolí, jež by mělo asociovat přírodní louku. Tím se SPEKTRUM významně odlišuje od jiných podobně stavěných Strip Mall center.

Spektrum Čestlice_Knauf1

Také důraz na detail a materiálová harmonie hraje podle autorů návrhu v jinak vzdušné a bohatě prosvětlené architektuře objektu významnou roli. Z technického hlediska se jedná o relativně běžnou stavbu, jejíž jádro tvoří betonový skelet uzavřený trapézovou střechou, jehož vnitřní uspořádání bylo svěřeno sádrokartonovým konstrukcím. „Veškeré vnitřní dělicí příčky jsou postaveny standardně v konstrukci W112 ze sádrokartonových desek Knauf,“ vysvětluje Ondřej Slovák, stavbyvedoucí divize sádrokartonu GEMO a.s. Zajímavostí je po celé délce prosklená fasáda v průčelí objektu, která objekt prosvětluje. Na východním konci budovy, v půdorysu písmene L, se nalézá vnitřní šikmá sádrokartonová stěna z desek RED Piano, jejímž úkolem je požárně ochránit ocelovou konstrukci, neboť betonový monolit zde končí. Protipožární odolnost je vzhledem k nízkopodlažní budově předepsána na EI 30 minut. V objektu najdeme rovněž protipožární podhledy, které chrání trapézový strop. Návštěvník si ale podhledu všimne pravděpodobně na komunikačních chodbách vyvýšeného podlaží, kde se nacházejí toalety. Tam se vystačilo s deskou Knauf RED Piano 15 mm a těžkou čedičovou izolací. Na toaletách se pod obklady skrývají impregnované desky Knauf GREEN. Zajímavé je, že betonový skelet, například u schodiště, šachet nebo u výtahů, byl místo omítky zaklopen (přelepen) standardní sádrokartonovou deskou White. To mělo jeden podstatný důvod – rychlost a sjednocení povrchu. Mimochodem povrchy sádrokartonových příček jsou ve SPEKTRU tmeleny a broušeny na kvalitu Q2, a to tmelem Q2 SUPER.

Spektrum Čestlice_Knauf2

Při návštěvě dokončovaného centra nás zaujaly vysoké dělicí příčky 8,6 metru, které jsou postaveny z desek Knauf RED Piano. „Museli jsme v jejich  případě použít zhuštěný rastr, tak jak předepisu- je technický list Knauf, to znamená 31,25 mm. Příčka má tloušťku 150 mm a má dvojitý záklop z každé strany, přičemž mezi tím je pouze vzduchová dutina,“ vysvětluje Ondřej Slovák. Důvod je prostý, akustické požadavky na vzduchovou neprůzvučnost k této konstrukci plně stačily. Volba RED Piana vyplynula z požárních požadavků a rovněž z potřeby tuhosti konstrukce. Příčka je ukotvena do betonové základové desky. Nahoře u stropu je standardní kolmé ukotvení Knauf s UV MAX přímo do vlny trapézového plechu. Přece jen jsme se ale setkali s konstrukcí, která si vyžádala přísnější pohled. Jsou to dělicí příčky u jednoho z budoucích nájemců, kde byla požadována vzduchová neprůzvučnost Rw = 62 dB. „V tomto případě jsme zvolili řešení záklopu sestávající ze dvou desek, z nichž první je RED Piano a na ní DIAMANT,“ zdůvodňuje Ondřej Slovák. Tato příčka W112 má ovšem jako každá jiná v tomto objektu tloušťku 150 mm a desky jsou standardně 12,5 mm silné. V meziprostoru záklopů příčky je umístěna standardní minerální izolace. Obchodní centrum SPEKTRUM bylo otevřeno v dubnu letošního roku. Dodejme, že ačkoliv je to další obchodní centrum, svým pojetím bude zcela určitě jiné a oživí tak mnohdy zaběhlé standardy. Za zmínku ještě stojí, že na stavbě se spotřebovalo více než 12 tisíc metrů čtverečních sádrokartonových desek Knauf.
 

Spektrum Čestlice_Knauf3