V době, kdy úspěch každé stavby závisí na efektivitě a rychlosti, je sádrokarton materiálem, který udává tempo. A to dokonce v kategorii bytové výstavby. Jak k tomu dospěl? Jednoduše. Vyzrál a umí splnit požadavky, které na něj investor klade, aniž by musel přijímat nějaké zásadní kompromisy. Akustiku v tomto ohledu nevyjímaje.
 
Vyšší zvukový útlum za cenu menší tloušťky 
Největším trumfem suché výstavby je štíhlá sádrokartonová konstrukce, nízká hmotnost a variabilita. Nejen v bytové výstavbě je důležitá zvuková izolace místností, respektive vzduchová neprůzvučnost konstrukcí. Požadavky pro jednotlivé situace stanoví inovovaná norma ČSN 730532-12/2020. Ta na jedné straně zpřísnila požadavky na vzduchovou neprůzvučnost pro stropní konstrukce o 1 dB na 54 dB, ale na druhé straně je snížila pro konstrukce v rámci jednoho bytu na 47dB. Hlučnost vlastní rodiny lze přeci jenom ovlivnit. Ale pozor, hodnoty normové jsou hodnoty minimálně povinné. Pro akustickou spokojenost je lepší se pohybovat nad normovými hodnotami, někde okolo 60 dB. 
 
Ačkoliv sádrokarton, jak již bylo řečeno, je lehký, umí lépe tlumit hluk, než řada jiných klasických materiálů. Na rozdíl od zděné nebo pórobetonové příčky, která musí dobré akustické vlastnosti dohánět tloušťkou, sádrokartonové konstrukci pracující na principu hmota pružina hmota stačí pro stejný účinek daleko menší hmotnost a také daleko menší tloušťka. Navíc je akustická účinnost variabilní podle zvolených typů desky..Faktorů je pochopitelně více, jako například počet desek v konstrukci, hloubka dutiny příčky, rozteč stojin, ale stále se pohybujeme v tloušťkách do 255 mm kterým plné jednovrstvé materiálové skladby nestačí konkurovat.. Mysleme přitom i na fakt, že každý centimetr, který štíhlá konstrukce ušetří, se při dnešních cenách obytné plochy počítá dvojnásob a to skutečně doslova. Pokrýt velmi široké požadavky investorů znamená mít v nabídce řadu speciálních akustických desek, jejichž tlumící schopnosti budou rozdílné a spojitě pokryje požadavky i finanční možnosti uživatelů. Takto k problematice přistupuje firma Knauf, která měla dosud v nabídce tři speciální akustické desky s hmotností od 10 do 17,6 kg/m2 a nyní přidala čtvrtou. 

BLUE AKUSTIK 4

Nejlepší poměr ceny a výkonu
Mezi akustickými deskami Knauf vyčnívá již delší dobu modrá deska Knauf Diamant, jejíž filozofií je všestrannost. Zvuková izolace této desky při hmotnosti 12,8 kg/m2 dosahuje špičkové hodnoty až 74 dB, přičemž výborně si poradí s nízkými kmitočty, to znamená v pásmu basů a mluveného slova. Zdálo by se tedy, že není vhodnější desky pro bytovou výstavbu, neboť kromě akustických vlastností je to deska velmi pevná, houževnatá, protipožární a tvrdá na povrchu, na kterou lze věšet i těžké předměty a impregnovaná. Jenže Knauf nyní nově nabízí ještě jednu, tentokráte světle modrou akustickou desku pod názvem BLUE AKUSTIK. Jsou situace, kdy investor, respektive projektant, nepotřebuje nebo nevyužije přidanou hodnotu Diamantu, ale jeho prioritou zůstávají akustické vlastnosti. Přesně to deska Knauf BLUE AKUSTIK splňuje. Rozdíl mezi deskou Diamant a BLUE AKUSTIK je z pohledu zvukového útlumu pouhý 1 dB, ale BLUE AKUSTIK má příznivější cenu. 

B.jpgLUE AKUSTIK 3 Čtyři typy speciálních akustických desek Knauf

A když modrá není vhodná?
V bytové výstavbě se dle náročnosti požadavků na vzduchovou neprůzvučnost příček (stěn) používají nejčastěji sádrokartonové konstrukce W112 nebo W115. Při tloušťce 125 mm příčky W112 s dvojitým opláštěním (CW 75 s izolací 60 mm) vzduchová neprůzvučnost startuje na hodnotách 57 dB a v cíli je na 68 dB, pokud se ve skladbě použijí speciální akustické desky Knauf. Spodní hranici tohoto rozpětí drž deska Knauf RED Piano, nejvyšší hodnoty patří naopak desce Knauf Silentboard, která s nejvyšší plošnou hmotností 17,6 kg/m2 nabízí ty nejlepší parametry na trhu, což je dáno jejím specifickým složením. 
 
Příchodem nové akustické desky Knauf BLUE AKUSTIK mezi tři dosavadní akustické „speciály“ byla splněna snaha nabídnout projektantům materiál s optimálním poměrem ceny a výkonu, vedle ještě lepších anebo naopak standardních akustických vlastností alternativních desek.  

BLUE AKUSTIK 2