Praha před lety zoufale potřebovala multifunkční sportovní halu, ve které by se mohlo, kromě jiného, po letech konat mistrovství světa v ledním hokeji. To se splnilo v roce 2004. Součástí velkolepého projektu byla i tzv. malá aréna, původně tréninková hala, která se však z časových důvodů nedokončila. Mistrovství světa v hokeji mělo sice fenomenální úspěch, ale malá hala po dlouhé roky zůstala v provizorním režimu. V roce 2008 došlo k přejmenování Sazka arény na O2 arenu a v roce 2013 získává rozhodující podíl skupina PPF. Teprve však v roce 2017 začala přestavba malé haly do podoby multifunkčního kongresového centra. Nový libeňský komplex O2 universum se může pochlubit rozlohou téměř 50 tisíc m2. Do objektu se ve čtyřech podlažích vešlo 21 sálů různých velikostí s kapacitou 10 tisíc návštěvníků. Cílem projektu bylo vytvořit zázemí pro pořádání velkých mezinárodních kongresů, sportovních, kulturních i firemních akcí. Největší sál s kapacitou 4500 lidí pokřtila vůbec poprvé populární rocková skupina Kabát (září 2019).
 

ISS_8433

O multifunkčním kongresovém centru O2 universum lze na internetu najít řadu článků včetně interaktivního videa, které zájemce provází budovou, jako by byla skutečná. V prezentaci stavby najdete podrobné informace o kapacitách sálů, plošných výměrách, o generálním dodavateli a kolik to vše stálo peněz. Už méně se píše o tom, co je uvnitř zajímavého, jiného, než v jiných budovách s podobným způsobem využití, co je naprosto unikátní z hlediska technického řešení, a jakým způsobem bylo dosaženo požadovaných parametrů. Podstatné parametry interiérů byly svěřeny suché výstavbě, a to jak z hlediska požárního, tak akustického a kupodivu i statického. U akustických konstrukcí, které jsou zde velice komplikované a specifické, se dočtete, že akustice se věnovala firma Aveton, a to je tak vše. Suchou stavbu prováděla firma Ekomont, s. r. o., a na speciální konstrukce dohlížel osobně výrobní ředitel, protože pro tuto stavbu byla použitá speciální řešení, která vyžadovala při provádění opravdu zkušenou ruku i hlavu a spoustu zkušeností z praxe. 

ISS_8270

Neúprosná fyzika a decibely
Hned na začátku čekal na dodavatele suché výstavby náročný úkol a to oddělit stávající a fungující O2 arenu od rekonstruované části a to tak, že dělící konstrukce bude mít co nejvyšší vzduchovou neprůzvučnost, a aby to nebylo tak jednoduché – bude do oblouku, aby sledovala kulatý půdorys arény. Pod výrazem „co nejvyšší“ si představte laboratorní hodnotu Rw 79 dB! Požadované parametry splňovala pouze jedna známá a odzkoušená konstrukce – a to typ příčky Knauf „Diva“ – speciální konstrukce se dvěma rastry spojenými pružnými spojkami, se třemi záklopy desek Knauf RED 15+15+18 mm z každé strany. Tyto dělící akustické příčky se používají téměř výhradně při výstavbě kino-komplexů k akustickému oddělení jednotlivých kinosálů.
Jak je dnes v multifunkčních centrech běžné, byl kladen mimořádný důraz na akustické oddělení jednotlivých sálů tak, aby bylo možné jednotlivé sály v budově používat pokud možno současně a každý k jiným účelům. A protože sálů v nové budově je 14, s dodatečnou možností rozdělit je akustickými mobilními příčkami dokonce až na 21 sálů, s celkovou kapacitou skoro 10 000 osob, nebyl to pro projektanty a následně i pro Knauf a prováděcí firmu jednoduchý oříšek. Už samotné odhlučnění největšího sálu „A“, kde je 4.500 míst a má plochu 1800 m2 vyžadovalo nadstandardní řešení. Obvod sálu byl tvořen novou hrázděnou železobetonovou stěnou, ale nedostatečné tloušťky pro akustické požadavky. Nabízelo se navýšení vzduchové neprůzvučnosti u tenké betonové stěny přidáním předsazené stěny ze sádrokartonu. Ale to bylo málo a obvod sálu stále nesplňoval akustický požadavek. Tak ještě jedna předsazená stěna z druhé strany? Ani to nestačilo, protože se k původní hodnotě útlumu z druhé strany připočítává pouze poloviční hodnota. Fyzika je prostě neúprosná a nedá se obelstít. Řešením ale bylo, udělat dvě předsazené stěny za sebou z jedné strany, aby vznikla jakoby příčka typu W 112 opláštěná kombinací desek RED PIANO a Knauf Diamant. Teprve tato skladba s laboratorní hodnotou Rw 62 dB vyhověla. 

_ISS5216 Největší sál s kapacitou 4.500 míst. Konstrukce sádrokartonových podhledů tribun jsou po celém obvodu ve výšce 8 a vice metrů, takže montážní práce probíhaly s pomocí stavebních plošin.

U obvodových stěn kolem dalších sálů, kde nebyla betonová konstrukce, byl použit typ příček typu Knauf W 112. Za účelem dosažení co nejvyšších hodnot vzduchové neprůzvučnosti a přitom maximální štíhlosti konstrukce se prováděl záklop speciálními deskami Knauf Silentboard v kombinaci s deskami Knauf Diamant, které stěnám dodaly krom akustiky ještě potřebnou povrchovou tvrdost a odolnost vůči mechanickému poškození. Bonus opláštění deskami Diamant a Silentboard je ve vynikajícím tlumení zvuku i na nízkých a středních frekvencích.
V sálech B a C, tedy dvou největších hned za hlavním sálem „A“, se zase dělaly speciální předsazené stěny vysoké 9 m s dvojitými profily CW 100 zhuštěnými na 313 mm částečně kotvené k obvodu zaklopenými deskami Knauf RED PIANO. Za těmito stěnami vede odtah vzduchotechniky a v případě požáru i odtah tepla a kouře. Aby toho nebylo málo, jsou přitíženy ještě akustickým obkladem. Z toho důvodu musela být konstrukce nadstandardně robustní. U těchto stěny byla důležitá nejen samotná vzduchová neprůzvučnost, ale i podélná vzduchová neprůzvučnost samotné příčky, neboť k ní dojíždějí mobilní akustické stěny dělící velký sál na 3 nezávislé menší sály, kde není žádoucí, aby bylo v jednom sále slyšet, co se děje ve druhém.

_ISS5235 Desky Knauf SILENTBOARD a DIAMANT. Tato kombinace akustických sádrokartonových desek v opláštění konstrukcí je tady poměrně častá. Je to totiž jediná cesta jak dosáhnout požadovaných akustických parametrů při zachování malé tloušťky příčky _ISS5237 Detail opláštění příčky – kombinace vodorovného (SILENTBOARD) a svislého (DIAMANT) záklopu. _ISS5226 Akustické předsazené stěny v sálech “B” a “C” opláštěné protipožárními deskami Knauf RED Piano se nezdají, ale jsou opravdu nadstandardně velké. Kromě akustických požadavků plní dutina za nimi i funkci přívodu a odsávání vzduchu ze sálu. Proto byla rozteč profilů redukována na rozměr 31,3 cm. Profily konstrukce jsou zdvojené a kotvené do podkladu

Diamant a Silentboard klíčem řešení
Když pomineme ostatní nestandardní konstrukce suché výstavby v podobě zavěšených příček nad roletami četných restaurací lemujících hlavní sál „A“, kde jsou dilatovány jednotlivá nadpraží nad zavírajícími roletami a podobné speciality, tak úplně netvrdším oříškem byly sály „E“ (nad ocelovým příhradovým stropem hlavního sálu). Nacházejí se v nejvyšším podlaží. Jejich strop tvoří prosklené klenby, nesené ocelovým příhradovým nosníkem z ocelových trubek spojených přírubami. Buď na ně svítí slunce, nebo na ně působí naopak chlad. Mohou být namáhány tíhou sněhu i poryvy větru. Výsledkem je jejich neustálý pohyb ve všech třech směrech, tj. ve svislém, podélném i vodorovném. Rovněž u podlahy na ocelové konstrukci stropu tohoto sálu se počítá s průhybem podle zatížení, to znamená až 960 návštěvníků na zhruba 1000 m2 plochy. A tam všude měly stát dělící příčky s vysokým požadavkem na vzduchovou neprůzvučnost navazující u stropu na kulatou příhradovinu z trubek v pohybu a dole na prohýbající se podlahu. Pro firmu Knauf to byl IQ test tvořivosti a umu roku 2017. Jednoduše řečeno úkolem bylo postavit příčku nahoře neukotvenou do příhradové konstrukce a dole bez reakce na proměnné průhyby podlahy. Myšlenka na řešení vyšla ze samonosného systému Knauf CUBO – místnost v místnosti, jen v několikanásobně větším provedení. Do ocelové konstrukce stropu byly vetknuty ocelové rámy z uzavřených profilů vytvářející až těsně pod skleněný plášť nezávislou konstrukci pro kluzné uchycení samotných příček. V nich byly potom příčky rozděleny svislými dilatačními spárami do krátkých segmentů, aby byly schopny eliminovat průhyby stropu. Výsledek se tváří téměř jako běžná sádrokartonová příčka rozdělená jen kratšími dilatačními úseky. V některých případech nejsou příčky kotveny u stropu, a aby udržely stabilitu, opírají se pouze z boční strany o trubkovou příhradovinu. Tato příhradovina, aby měla uvnitř spřažené dvourastrové konstrukce možnost pohybu, je od profilů oddělena silonovými podložkami na každém páru profilů, aby tyto stály na místě a prokluzovala pouze pohybující se ocel. Řešení bylo vymyšleno přímo na míru pro potřeby této konkrétní stavby a samozřejmě není uvedeno v žádném technologickém předpisu výrobce. Při pohledu na dělící konstrukce návštěvník nic zvláštního neuvidí, protože poměrně složité opatření je provedeno uvnitř příček a je viditelné pouze na fotografiích z průběhu stavby. 

_ISS5249 Jak vznikaly sály E pod prosklenou ocelovou klenbou - od podpůrné kluzné ocelové konstrukce, přes opláštění stěn akustickými deskami Knauf DIAMANT až po základ pod finální obklad. _ISS5598 _ISS6121

Záklopy konstrukcí pak probíhaly v souladu s požadavkem dosažení co nejlepších hodnot vzduchové neprůzvučnosti, tedy pomocí desek Knauf Silentboard a Knauf Diamant. Abychom byli konkrétní – požadavek na Rw byl v tomto případě 62 dB s důrazem na útlum na nízkých frekvencích. V součinnosti s koberci a absorpčními plochami upevněnými na stěnách příček, které řeší pro změnu prostorovou akustiku a navyšují koeficient alfa, resp. NRC (redukují dobu odrazu), byly hotové sály připraveny na ostrý provoz.  

_ISS5252 Detaily pohyblivých částí, kde se do konstrukce přenáší pohyb prosklené střechy ve vodorovném a zároveň i svislém směru. Dnes je skryto v „límci“ opláštění pod stropem. _ISS5594 _ISS6127

Každá stavba je komplikovaná, ale O2 universum patřila z hlediska suché výstavby opravdu k nejsložitějším. Ale úměrně ke složitosti se zde sešel i um a zkušenost. Dík za výbornou součinnost a skvělé nápady tak patří rovněž firmě ATIP Trutnov (projektant), firmě EXCON (ocelové konstrukce) konsorciu Syner/Metrostav a především firmě Ekomont, která všechny ty detaily i konstrukce realizovala. 

Kdo neměl ještě možnost na vlastní uši O2 universum vyzkoušet, může se v letošním roce přesvědčit na některém z připravovaných jistě atraktivních koncertů.

Investorem byla firma BESTSPORT, a. s., generální dodavatel Konsorcium SYNER, s. r. o./Metrostav, a. s., generální projektant ATIP, a. s., Trutnov, Autoři Ing. arch. Vladimír Vokatý, Ing. arch. Martin Vokatý, projektový management NORMAN ROUKE PRYME, s.r.o., akustické řešení Aveton s.r.o., zpracovatel materiálů Knauf Ekomont s.r.o., použité materiály Knauf celkem 180.211 m2 k 08/2019, Knauf Diamant, Silentboard, RED Piano, WHITE, RED GREEN, GREEN, CLEANEO, Q2 Super, UNIFLOTT, SUPER Finish.

_ISS5240 I beton se dá odhlučnit, ale obyčejná předsazená sádrokartonová stěna je málo účinná. Proto zde byly instalovány předsazené stěny dvě za sebou. Tvoří tak vlastně samostatné sádrokartonové příčky Knauf W 112, která mají ve výsledku podstatně vyšší výkonnost. Jsou dvojitě opláštěné deskami Knauf RED Piano nebo kombinací RED Piano a Knauf DIAMANT. ISS_8284 _ISS6142