Město Semily potřebovalo novou mateřskou školu, neboť stávající byla provizorním a již nevyhovujícím řešením, jež místo deseti let přetrvalo čtyři desetiletí. Na projekt bylo vypsáno v roce 2015 výběrové řízení, jehož se zúčastnilo rekordních 70 architektů. Nakonec zvítězil návrh architekta Marka Topiče. Záměrem bylo postavit novou školku na původním pozemku. To znamenalo, že starý objekt se musí nejprve zbourat. Demolice probíhala v první polovině roku 2020. Výstavba nového objektu byla dokončena v loňském roce. Dodavatelem stavby bylo sdružení firem BAK a MBQ. Náklady na realizaci se vyšplhaly na částku 105 milionů korun, přičemž 82 milionů pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbytek financovalo město. Také v tomto případě se Knauf se svými materiály suché výstavby stal jedním z partnerů, zejména kvůli akustickým parametrům příček a podhledů.

IMG_5566_HDR

Hravá architektura
 
Dispoziční řešení novostavby bylo navrženo na základě požadavku rozdělit provoz školky na Mateřskou školu Treperka a Waldorfskou mateřskou školu. Ačkoliv je objekt navržen jako jedna hmota a půdorysně tvoří osmičku, je rozdělen na dva samostatné celky se společným zázemím, které tvoří rozhraní těchto „dvou světů“. V duchu současných trendů je budova navržena v pasivním standardu a to znamená, že vytápění a chlazení je řešeno tepelnými čerpadly prostřednictvím vzduchotechniky a systému vytápění a chlazení podlahy a stropu, kde je instalován rozvod media přímo v monolitické stropní desce. Tento nízkoteplotní systém využívá „efekt kostela“, neboť betonový strop v sobě kumuluje teplo či chlad, které pak sálavým způsobem předává do interiéru. V případě potřeby je připraven sekundární zdroj tepla, a tím je plynový kotel. Fasáda je z velké části prosklená a je doplněná provětrávanými částmi fasády s obkladem barevných HPL desek. Střecha, ze které vystupují dva kruhové světlíky, slouží jako plocha pro vzduchotechnické jednotky a potřebné rozvody. 
 
Interiér obou škol je rozdílný. Zatímco Waldorfská škola klade důraz na přírodní materiály, takže zde najdeme dřevěné podlahy a dřevěné obklady stěn, Treperka vytváří moderní barevné prostředí vhodné pro předškoláky. Nechybí tu pestré barvy stěn a podlahy z přírodního kaučuku. Obě školky mají k dispozici samostatné umývárny. Stavba jako celek je orientována západovýchodním směrem. Atraktivní zaoblení vnějšího pláště minimalizuje vzájemné zastínění se sousedními objekty.

IMG_5628

Interiér a systémy Knauf
 
Suchá výstavba je u novostaveb školních zařízení při konstrukci interiéru vždy atraktivní volbou, a to hned z několika důvodů. Jednak nabízí možnost snadného tvarování hmoty uvnitř objektu, a to rychlostí, která nemá konkurenci, jednak jsou to zajímavé akustické vlastnosti, které jsou v těchto zařízeních potřebné. Tvar interiéru tvoří z větší části sádrokartonové konstrukce s dvojitým opláštěním. Při požadavku na stavební vzduchovou neprůzvučnost 47 dB byly do příček použity vesměs standardní desky Knauf White. Mezi jídelnou, hernou a ložnicí (s rozdílnými požadavky na vzduchovou neprůzvučnost s maximem 57 dB) jsou postaveny dvojité akustické příčky splňující i požární bezpečnost (Knauf RED Piano). Napojení bylo vzhledem ke skleněné fasádě řešeno jako kluzné. Ukotvení příček do železobetonového stropu muselo být provedeno s maximální hloubkou 100 mm vzhledem k přítomnosti topného potrubí systému BKT, situovaného uprostřed betonové desky. Některé příčky, například oddělující umývárny a toalety, jsou rovněž dvojitě opláštěné, ale řešené s dvojitou standardní deskou Knauf White a dvojitou impregnovanou deskou Knauf Green z pohledu prostoru se zvýšeným výskytem vlhkosti.  

IMG_5566_HDR IMG_5626_HDR

Mateřská škola Treperka a Waldorfská mateřská škola již druhým rokem přivítaly nové předškoláky, kteří tu našli příjemné a hravé prostředí. To je vždy dobrou vizitkou pro všechny zainteresované, od architektonického návrhu až po finální provedení. Dodejme, že investorem bylo město Semily, autorem architektonického návrhu Marek Topič, dodavatelem stavby BAK stavební společnost, a. s., a MBQ s.r.o.

IMG_5605_HDR IMG_5614_HDR