Nová budova urgentního příjmu Orlickoústecké nemocnice se stala vstupní branou pro nemocné. V jednom místě je nyní soustředěn celý komplex ambulancí a ošetřoven včetně rentgenu, ultrazvuku a CT. Stavba centrálního příjmu proběhla ve dvou etapách a dokončena byla na jaře roku 2022. Suchá výstavba Knauf se významně podílela na stavbě interiéru, například díky akustickým deskám Knauf Cleaneo, nebo špičkovým deskám Safeboard určených pro pracoviště RTG. 
 
Žlutě zbarvená budova má celkem čtyři podlaží. V prvním z nich (úroveň suterénu) je situován kompletní ambulantní trakt a pracoviště urgentního příjmu, který má svůj speciální vstup pro pacienty, které do nemocnice dopraví záchranná služba. Všechna pracoviště jsou vybavena nejmodernější technikou a přístroji pro záchranu života. V dalších dvou patrech nové budovy jsou vybudované lůžkové jednotky ARO a JIP. Pokoje pacientů jsou prosklené a dobře viditelné z centrálního pultu sester, takže zdravotní personál má dokonalý přehled o všem, co se na lůžkách děje. V prvním podzemí objektu se nachází technické zázemí, kotelna, šatny atd. 

DJI_0797

Sádrokartonové konstrukce versus beton
Objekt centrálního příjmu byl navržen a postaven ve formě monolitické železobetonové konstrukce posazené na hlubinných pilotech. Fasáda objektu je prosklená s černými hliníkovými profily. Je doplněná venkovními žaluziemi žluté barvy, které mají kromě své funkce zásadní podíl na designu budovy. Spojovací krček mezi novou a starou budovou tvoří ocelová konstrukce doplněná stropní monolitickou deskou. Plochá střecha objektuje jednoplášťová a jsou na ni umístěny technologie s protihlukovou stěnou. Vnitřní uspořádání bylo navrženo s ohledem na maximální funkčnost a efektivitu zdravotnického zařízení. Základní tvar byl vytvořen sádrokartonovými příčkami typu W 112, což znamená, že jejich provedení je s dvojitým opláštěním, standardně bílými deskami Knauf White. Vlastnosti této konstrukce stačily uspokojit všechny požadavky investora i předpisy českých norem vztahující se k tomuto typu zařízení. Tam, kde bylo potřeba, například u některých monolitických stěn, byly postaveny předstěny Knauf W 626. Z důvodu požární odolnosti byly na šachtových stěnách ochraňujících páteřní rozvody použité naopak červené desky Knauf RED Piano (2 x 12,5 mm)montované na šachtových profilech CW, neboť požadavek zněl na EI 45. Pro potřeby údržby musela být v těchto stěnách instalována revizní dvířka 200 x 200 a 600 x 600 mm. Na této stavbě je vůbec zajímavý celkový počet revizních dvířek, který se zastavil na čísle 550. 

ISS_8256 Spojovací krček mezi novou a starou budovou se sádrokartonovým podhledem

Zajímavým způsobem jsou u pokojů pacientů postaveny prosklené mezistěny. Jedná se o svěšené sádrokartonové stěny (jeden metr výšky) doplněné dvoumetrovým sklem, čímž vznikla kompaktní prosklená příčka. Sádrokartonová konstrukce je typu W 112. Tento systém navrhl projektant proto, aby docílil rozdělení prostoru na jednotlivé pokoje, ale také zajistil potřebný akustický komfort, což znamená, aby jeden pacient nerušil toho druhého na opačné straně příčky. Protože fasáda je celoplošně prosklená, bylo nutné všechny příčky stavět s kluzným napojením (prohyb max. 20 mm). V místech, kde se příčka přímo napojovala na fasádu, byl použit systém zúžené příčky W 111 s RED Piano deskou 15 mm silnou, která byla doplněna pozinkovaným plechem 2 x 2 mm. Důvodem nebyl jen efekt „pracující“ fasády, ale rovněž odhlučnění jednotlivých pokojů. Na sociálních zařízeních a v místech, kde se počítá s vyšší vlhkostí, se v konstrukcích použily impregnované desky Knauf Green.

Safeboard jako ochrana před RTG zářením. 
V tomto zařízení se pochopitelně zdravotnický personál neobejde bez rentgenu, který byl vybudován v rámci ambulantního komplexu. Vybudován je to správné slovo, protože se vlastně jedná o samostatnou místnost, jejíž stěny tvoří robustní příčky W 115 s trojitým zaklopením deskou Knauf Safeboard na profilech CW 75 a CW 100 s vloženou zvukovou izolací 80 mm.
 
Knauf Safeboard je špičkovou ochranou před RTG zářením bez pracné aplikace barytových omítek. Počet desek v konstrukci je ekvivalentem tloušťky olověného plechu, který se užíval dříve. V případě nemocnice v Ústí nad Orlicí jsou 3 desky na každé straně příčky. Desky se pokládají naležato a tmelí se speciálním tmelem Safeboard-Spachtel.

ISS_8241 Pracoviště rentgenu obklopují speciální desky Knauf Safeboard

Cleaneo v podhledech
Velká část stropů-podhledů byla navržena v sádrokartonové konstrukci D 112. Vystřídaly se v nich desky White, RED Piano nebo Green, ale také děrované desky Knauf Cleaneo UFF se stupňovitou hranou. Důvody k výběru děrovaných desek nebyly jen estetické, ale samozřejmě akustické. Proto je vidíme hlavně v místech,kde dochází k zhušťování počtu lidí, to znamená zejména ve vstupní hale. Desky Cleaneo jsou na rubové straně opatřeny černým nebo bílým rounem, podle prostředí. Pro zvýšení akustického efektu podhledu byla nad desku Cleaneo vložena ještě čedičová vata tl. 40 mm. Všechny potřebné koncové prvky, jako jsou světla, reproduktory apod., jsou ve všech podhledech zapuštěny tak, aby tvořily celistvý strop.
 

ISS_8261 V nemocnici jsou podhledy plné i děrované a doplněné velkým množstvím revizních dvířek

Tmely a povrchová úprava.
Povrchová úprava sádrokartonových příček byla předepsaná na kvalitu Q2, ale jak nám ukázal zpracovatel suché výstavby (firma B&V GIPS EU s.r.o.), reálně byly všechny povrchy příček dotaženy až na kvalitu Q3. A to za pomoci tmelu Uniflott. Od doby, kdy ve firmě B&V GIPS EU s.r.o. vyzkoušeli tmel Uniflott, již žádný jiný nepoužívají. Je namístě na závěr zmínit jednu důležitou věc, která je bohužel stále v českých podmínkách ojedinělá. Podle vyjádření techniků B&V GIPS EU s.r.o. bylo u této stavby nadstandardně dobře připravené staveniště včetně navrženého projektu, který měl všechny náležitosti. Podle toho, co jsme měli možnost na stavbě vidět, se i tato záležitost pozitivně odrazila na kvalitě jejího provedení, a tak nová budova nemocnice může sloužit svým prvním pacientům.