Knauf datové centrum (1) Datové centrum firmy TTC TELEPORT (TTC DC2)

Data jsou informace zapsané v digitální formě a jsou určené pro počítačové zpracování. Digitální data poslaly papírové zápisy do propadliště dějin s takovou razancí, za kterou by se nestyděl ani Niky Lauda na pole position z doby své největší slávy. Exponenciální rozvoj digitalizace přinesl samo sebou enormní nárůst objemu dat a současně s tím i potřebu data ukládat na bezpečné místo. K tomu slouží datová centra, které z hlediska bezpečnosti podléhají řadě speciálních opatření. V prvé řadě jde o bezpečnost z pohledu stability prostředí, neboť úložiště dat jsou háklivá na sebemenší změny teplot, bezpečnosti vůči vniknutí cizích osob a také z pohledu ochrany proti požáru. Projekty datových center proto kladou zvláštní důraz na konstrukci a kvalitu použitých materiálů. 
 
Cesta za Diamantem
 
Pro stavbu v pořadí druhého datového centra firmy TTC TELEPORT (TTC DC2) se hledal strategický materiál, který by obstál ve všech důležitých požadavcích, to znamená především: vysoká pevnost, požární odolnost a stabilita. Jeho úkolem bylo prostřednictvím sádrokartonových konstrukcí postavit téměř celý interiér, který se postupně „integroval“ do betonového skeletu a vyzděných příček. Konkrétně vznikla ucelená vestavba tvořená obvodovou předstěnou, dvojitě opláštěnou deskou Knauf Diamant 12,5 mm, a dále veškerými příčkami. Příčky oddělující jednotlivé zákaznické sály si však vysloužily 4 desky Knauf Diamant a jejich tloušťka se vyšplhala na 25 cm. Uprostřed sádrokartonové konstrukce byla umístěna pochopitelně izolační vata. Zajímavostí je usazení těchto příček, které v Datovém centru „nesedí“ na podlaze, ale jsou „vytaženy“ zhruba 10 mm nad rovinou podlahy. Účelem tohoto řešení bylo umožnit dokonalé utěsnění spáry speciálním tmelem a současně zabezpečení dilatace „pracující“ ocelové konstrukce. Pro zajímavost každý „zákaznický“ sál musel splňovat požadavek na požární bezpečnost 90 minut a bezpečnost konstrukce odpovídala třídě RC3. Veškeré instalace jsou schovány pod plovoucí podlahou. Stropy jsou tvořeny samostatným požárním podhledem, ve kterém „stačily“ protipožární desky Knauf RED Piano. I zde je ovšem dvojitý záklop doplněný izolační vatou.
 
Pohled do útrob Datového centra napovídá, že spotřeba sádrokartonových desek byla velká. Nakonec přes 180 palet do modra zbarveného materiálu dává za pravdu. Datové centrum TTC DC2 se rozkládá na ploše 8000 m2 v areálu bývalé tiskárny Svoboda. Vlastní datové centrum, nepočítejme administrativní zázemí, nabízí klientům přes 4000 m2 plochy, ve které je postaveno 34 zákaznických sálů s možností přizpůsobení na míru požadavkům každého z nich. Jednotlivé sály jsou vystavěny a provozovány podle standardu TIER III, který odpovídá nejvyšším požadavkům. Pro úplnost - investorem stavby byla společnost TTC TELEPORT a TTC CREDIT, autorem projektu firma ATREA a realizaci suché výstavby měla na starost firma V+M živé stavby. K dokončení došlo v první dekádě letošního roku.
 

Knauf datové centrum (2) Knauf datové centrum (7) Knauf datové centrum (4) Knauf datové centrum (5)