Obvodový plášť dřevostavby zásadním způsobem ovlivňuje energetickou náročnost objektu i jeho životnost. Je tedy logicky nanejvýš důležitý. Ve srovnání se stavbou postavenou z jednoho masivního materiálu se skládá z několika vrstev, z nichž nejdůležitější je vždy základní konstrukční deska a izolace. Výhodou sendvičových skladeb je jejich variabilnost, která umožňuje jednotlivé komponenty vybírat z více variant a tím měnit výsledné vlastnosti konstrukce, včetně tepelně-izolačních parametrů. Což je mimochodem typická vlastnost suché výstavby.

Základní konstrukční deskou ztužující opláštění bývá často volena sádrovláknitá deska Knauf Vidiwall, která splňuje nejdůležitější kritéria, která jsou na takovou desku kladena. V prvé řadě tuhost, odolnost a paropropustnost. V druhé řadě vysoká objemová hmotnost (pozitivně ovlivňuje akustické vlastnosti) a požární odolnost. Dalo by se říci, že ideální materiál. Tedy do té doby, než Knauf nabídl dřevostavbám desku označovanou Diamant X. Cože to vlastně je za desku?
 
Jedná se o sádrokartonovu desku, jejíž rámová tuhost je plně srovnatelná se sádrovláknitou deskou, což potvrzuje také evropská certifikace ETA. Deska má stejný základ jako všem dobře známá komplexní modrá deska Diamant, což znamená, že má vysokou požární odolnost, odolný a tvrdý povrch, vylepšené akustické vlastnosti a také vysokou únosnost (jsou-li použity správné šrouby a hmoždinky). A co je na ni lepší, než na sádrovláknité desce? Je to zpracovatelnost a lepší akustické vlastnosti. Deska Diamant X, kterou Knauf cílí především na producenty dřevostaveb, je ve své podstatě kombinací vynikajících vlastností sádrovlákna a snadné zpracovatelnosti. Desku je možné standardně sponkovat nebo šroubovat. 

Knauf Diamant X_realizace Mrstny-detail 20200611_094029

Abychom byli v otázce tuhosti konkrétní, vodorovná rámová tuhost Rd pro rám šířky 1,25 m s oboustranným jednovrstvým opláštěním deskou Diamant X tl. 12, 5 mm je 17,48 kN. Pozor, jedná se o hodnotu platnou při montáži desek na stavbě, tj. se zohledněním vnějšího prostředí. Objemová hmotnost desky je ≥ 1000 kg/m3, hmotnost je 12,8 kg/m2 u desky silné 12,5 mm a dokonce 15,5 kg/m2 u desky silné 15 mm. Třída na oheň A2. Výsledná konstrukce je robustní a má výborné akustické vlastnosti.
 
Lepší zpracovatelnost je přímo úměrná rychlosti stavby, což je ekonomicky výhodně pro všechny strany. Jednoduše řečeno, s deskou Diamant X se pracuje stejně, jako s běžnou sádrokartonovou desku včetně řezání. Navíc její povrch je způsobilý pro lepení kontaktního zateplovacího systému a také se snadno kombinuje s jiným deskami Knauf. Za jediné omezení lze považovat skutečnost, že deska se musí na stavbě chránit před deštěm. 

Knauf_DiamantX_detail_deska_logo_vlevo