Téměř uprostřed Evropské třídy na Praze 6 vyrostlo nové administrativní a obchodní centrum - Bořislavka Centrum. Pozoruhodné architektonické dílo, jež charakterizují nepravidelné tvary v podobě krystalů, má na svědomí architektonické studio Aulík Fišer Architekti (AFA). Investorem je společnost KKCG REG. Stavba komplexu Bořislavka Centrum v hodnotě zhruba 3,5 miliardy trvala tři roky a v loňském roce získala ocenění v rámci soutěže Best International Property Awards. Centrum tvoří čtyři vzájemně prostupující „skleněné krystaly“, ve kterých se nacházejí kanceláře, retailové jednotky, obchodní prostory a odpovídající počet parkovacích míst. Nosná konstrukce je zhotovena ze železobetonového monolitického skeletu ztuženého výtahovými a schodišťovými komunikačními jádry. Krystalický povrch byl vytvořen kombinací rastrové a blokové fasády lichoběžníkových a kosodélníkových tvarů. Naopak výsledný interiér si lze jen těžko představit bez suché výstavby Knauf, která se musela vypořádat s mnoha překážkami. 

2 Bořislavka Centrum dnes významnou dominantou Evropské třídy

Knauf a požární bezpečnost 
Každý ze čtyř nadzemních objektů má několik pater a společně jsou umístěny na jednom podzemním objektu. V prvním objektu jsou patra propojena velkou šachtou, která je rozdělena do samostatných dílčích horizontálních šachet. Tuto průchozí šachtu s rozvody, elektroinstalacemi a vzduchotechnikou bylo zapotřebí rozdělit na dva požární úseky, což se ukázalo jako velmi složitý problém, vzhledem ke stísněnému prostoru, který neumožňoval řešit požární ochranu sádrokartonovou protipožární konstrukcí. Řešení, které navrhli technici Knauf, bylo velmi unikátní. K oddělení požárních úseků se použila protipožární malta Knauf FPM, která se prakticky „zakousne“ do instalací, které skrz ni procházejí. Protože je tato malta samonosná bez výztuhy pouze do rozměru 2400 x 1200 mm, musel se navíc průřez šachty (6 x 4 metry) rozdělit ocelovou konstrukcí. Tato ocelová konstrukce současně ochránila vzduchotechnické potrubí velkého průměru při rozpínání malty (zvětšuje objem zhruba o 1 %). Uprostřed šachty je také svod dešťové vody (plastové potrubí Ø 315 mm), které se muselo utěsnit Knauf protipožární zpěňující páskou. 
 
Protipožárních opatření v tak náročném a složitém objektu je pochopitelně celá řada. Zajímavá byla například požární ochrana nosných konstrukcí v podzemních patrech. Betonová deska stropu je ochráněna podhledem D112a s jednoduchým rastrem (z důvodu úspory místa) a požární odolností REI 60. Tam, kde bylo nutné oddělit dva požární úseky, najdeme příčky W112, ve kterých jsou použité desky Knauf RED Piano (požadavek byl EI 90 minut). Tyto příčky musely unést zavěšené žlaby plné elektroinstalací. Proto se místy vyztužovalyprofily UA, u kterých se musela spočítat a doložit únosnost po celou dobu požární odolnosti. Pro rozdělenídalších požárních úseků či k protipožární ochraně jiných konstrukcí se používaly opět identické desky Knauf RED Piano.

4 Pohled do šachty, která je přepažená rozpínací protipožární maltou Knauf

Příčky v kancelářích 
Většina kanceláří má prosklené hliníkové příčky se vstupními dveřmi. Cílem sádrokartonářů bylo vytvořit pod betonovým stropem zavěšená čela, do kterých se hliníkové příčky musely přesně spasovat, což vyžadovalo velkou zručnost a zkušenost. Vše stěžoval fakt, že zavěšenými čely prochází mnoho instalací a každá taková instalace si vyžádala z důvodu stavební akustiky utěsnění. Konstrukce byly tedy náročné na přesnost a tuhost. Technici Knauf proto doporučili zpevnění zavěšených čel pomocí tzv. ocelových „hokejek“, které se střídavě instalovaly na obě strany čel. U rovných příček byla tato práce jednodušší, než u zaoblených. V některých chodbách nebo v recepcích jsou postaveny ze sádrokartonu celé zaoblené stěny, které jsou obloženy MDF deskami s lakovaným nebo dýhovaným povrchem. 

7 Náročné provedené zavěšených čel s mnoha instalacemi a kluzným napojením musí odolat značnému namáhání

Na stavební akustiku byl kladen velký důraz
Železobetonová konstrukce se skleněnou fasádou je uprostřed slunečních dní po většinu času zatížena značnými tepelnými zisky a to znamená, že neustále „pracuje“. S touto skutečností a také s velkými rozměry se museli sádrokartonáři umět vypořádat, aby nedošlo k popraskání či dokonce k deformaci konstrukcí. Pro zajímavost - tzv. Eurokod 1991-1 definuje průhyb konstrukce v podobě 1/250 rozpětí, což představuje na deseti metrech mezi sloupy průvlaku 2,5 cm. Z toho vyplývá, že prakticky všechny sádrokartonové konstrukce musí mít kluzná napojení. To je jeden problém, se kterým ovšem technický list příček Knauf W112 počítá. V tomto případě jde hlavně o to, aby prováděcí firma udělala precizně všechno tak, jak list předepisuje. Další problém s tím spojený je zachování požadovaných hodnot vzduchové neprůzvučnosti, o to víc náročnější u oblých příček. Naštěstí má Knauf opět k dispozici chytré řešení k utěsnění detailů suché výstavby k navazující stavební konstrukci a tím je speciální pružný tmel Trennwandkitt, který má velkou objemovou hmotnost, a to je z pohledu akustiky značná výhoda. 

6 Napojení příček muselo být nejen kluzné, ale hlavně muselo splnit předepsanou vzduchovou neprůzvučnost, která byla někde velmi rozdílná

Soukromí a komfort se lišily 
Centrum Bořislavka poskytuje zázemí mnoha firmám a tak musely kanceláře splnit rozdílné požadavky na akustický komfort. O zavěšených zavětrovacích čelech již byla řeč. Většina příček mezi kancelářemi byla postavena jako W112 a počet desek (převážně Knauf White) v konstrukci definoval základní hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Rw (vodítkem je vždy norma ČSN 730532). Požadavkem byla vzduchová neprůzvučnost 45 respektive 37 dB. Z obrázků je patrná náročnost těchto konstrukcí, protože příčky jsou obecně rovné, ale skleněná fasáda třeba několikrát lomená, jak kopíruje tvar krystalu v různých patrech a dokonce na různých stranách budovy, takže bylo nutné se tomu přizpůsobit. Mějme na paměti, že vlivem rozdílu teplot fasáda v průběhu dne pracuje. Náročné napojení příček na takovou fasádu mělo dva důležité aspekty. Dodržení již zmíněné vzduchové neprůzvučnosti, čili precizní utěsnění kluzného napojení, a k tomu navíc vyřešení požární bezpečnosti, kterou musely příčky splnit (až těsně k fasádě) požadavek na klasifikaci EI 60.  

10 V objektech Bořislavka Centrum jsou různé typy kanceláří. Některé mají velké tmavé plochy s náročnou povrchovou úpravou a některé jsou klasicky světlé.

Povrchová úprava tmavých ploch
V jedné z budov byly architekty navrženy tmavé (černé) plochy a to nejen v případě příček kolmých na fasádu, ale také na komunikačních chodbách. Právě zde byly plochy sádrokartonu opatřeny černou gletovanou stěrkou, která byla navíc voskovaná. Problém spočíval v tom, že tyto plochy jsou v chodbách nasvíceny shora, což znamená, že světlo odhaluje každou nerovnost a přitom nesměly být vidět spáry mezi deskami. Situaci ještě stěžovaly bezzárubňové dveře. Byla to náročná práce na „vyladění“ toho správného vzhledu povrchu příčky, k čemuž pomohl finální tmel Knauf Uniflott Finish. Ten totiž při následných úpravách držel i na pololesklé malbě a dal se vybrousit do ztracena.  Zvlášť náročným detailem bylo zapouzdření titanové lišty (v každém podlaží objektu 1) do takto tmavé plochy. Lišta byla frézovaná do druhého záklopu a musela perfektně lícovat. To vše opět s náročným požadavkem na vzhled povrchu tmavé stěny nasvícené shora. Dotáhnout tento detail k dokonalosti vyžadovalo doslova mravenčí práci. Tmavé plochy v kancelářích musely být celoplošně tmeleny do stupně kvality Q4. 

12 Tmavé plochy sádrokartonu opatřené černou gletovanou stěrkou nasvícené shora na chodbách jednoho z objektů 14 Jedna z několika recepcí, kde je patrný motiv krystalu se zapouzdřenou titanovou lištou

Toalety s netradiční povrchovou úpravou
Do prostor toalet jsou, jak známo, nejvhodnější impregnované desky Knauf Green, které jsou odolné vůči vlhkosti. Předpokládá se, že povrch je následně opatřen keramickým obkladem. Ne však ve dvou budovách Bořislavka Centrum. Zde se místo obkladu použila stěrka, která měla za úkol vytvořit dle návrhu architekta zajímavý a zcela kompaktní vzhled. Netřeba dodávat, že tato povrchová úprava byla opět velmi náročná na precizní přípravu povrchu. Výsledek však stojí za to. 

16 Netradiční povrchová úprava sádrokartonových stěn na toaletách 8 (2) Některé zaoblené stěny byly nakonec obloženy MDF deskami s lakovaným nebo dýhovaným povrchem

Bořislavka Centrum je unikátním příkladem toho, jak zdánlivě jednoduché a na pohled krásné detaily jsou v kontextu požadavků investora složitosti stavby náročné na provedení. Dobrý výsledek mnohdy záleží na zkušenostech a umu techniků Knauf, kteří musí řešit konkrétní provedení přímo na stavbě. Ale to je na tom asi to nejzajímavější. Dodejme, že zpracovateli suché výstavby byly firmy Allegro, s.r.o., Farrao, s.r.o. a ML-Tech, s.r.o.
 

3