DSC00122

Na pytlovaném betonu není vlastně vůbec nic zvláštního. Receptura s cementem a kamenivem. Důležitější jsou ovšem jeho vlastnosti – pevnost betonu po vytvrdnutí, pevnost po relativně krátkém čase po realizaci, pevnost za mrazu apod. A proto je tady rychletuhnoucí beton BN 30, na který se může zhotovitel spolehnout ve všech ohledech. Spolehlivý nárůst pevnosti je již po 3 hodinách, po kterých je hodnota pevnosti již kolem 3 MPa a výsledné pevnosti výrazně přesahují 30 MPa. Měření na krychlích o velikosti hrany 150 mm potvrdilo již druhý den po provedení bezpečnou hodnotu 30 MPa. Takže pokud něco zabetonujete “BN třicítkou”, bude to opravdu držet. Proto se dlouhodobě využívá pro betonáže kanálových vpustí především na silnicích, kde tento rychlý a vysoký nárůst pevnosti zabezpečí, že po zatížení provozem nedojde k poškození, rozdrobení nebo propadu.
BN 30 se take často využívá při montáži a zabudování bezpečnostních dveří. Futra se jednoduše zašalují a tento prostor se vyplní rychletuhnoucím betonem. Po někilika minutách lze šalování odstranit a povrch začistit. Druhý den již dveře jistí oněch 30 MPa. Což odolá možnému zatížení 3 kg, ale pozor! Na 1 mm²!
A teď ještě otázka pro zimní období – co se stane, když budu betonovat odpoledne při teplotě 5°C  a v noci bude teplota výrazně pod bodem mrazu? Ani tady se nemusíte bát, protože rychletuhnoucí beton BN 30 po přemrznutí ztratí maximálně 30% pevnosti, takže výsledná pevnost po 24 hodinách bude nad hodnotou 20 MPa. Vliv nízkých teplot na vývoj pevnosti v tlaku byl experimentálně zkoušen. Měření bylo provedeno, aby se zjistil vliv razantního poklesu teploty (až na -15°C) na BN 30, protože to je situace, ke které může při běžných betonážích obrubníků nebo kanálových vpustí dojít. Montážník by měl sice s možným poklesem teploty počítat a tyto práce pokud možno neprovádět, ale s naším betonem BN 30 si to může dovolit.